Operaorkestret

Intro

Under opera- og ballettforestillinger hører man dem fra orkestergraven, men Operaorkestret har de siste sesongene også valgt å satse på et liv på scenen. Musikksjef John Helmer Fiore gir Operaorkestret stadig større kunstneriske utfordringer ved at det satses mer på egne orkesterkonserter med symfonisk musikk, noe som har bidratt til et betydelig kvalitetsløft. Flere av musikerne er også opptatt av kammermusikkformen og gir lørdagskonserter gjennom sesongen med egne favoritter på programmet.

John Helmer Fiore / Musikksjef / Music Director

Jørn Pedersen / Orkestersjef / Orchestra Director

Administrasjon

Orkesteradministrasjon / Orchestra Administration
Astrid Kirschner, orkesterregissør (vikar) / Orchestra Manager (acting)
Heidi B. Martinsen, orkesterregissør (vikar) / Orchestra Manager (acting)
Gunnar Larsen, resursplanlegger orkester / Orchestra Planning Manager

Notearkiv / Score Library
Thor Johan Pedersen
Einar Winther
Terje Lerstad
Atle B. Strøm

Musikkbibliotek / Music Library 

Musikere