Informal intros and artist encounters

Noen dager i forkant av våre operapremierer inviterer vi til samtale om tankene og ideene bak iscenesettelsen, de visuelle virkemidlene og dramaturgien i oppsetningen. Her møter vi regissøren og andre medvirkende og får se – og høre – utdrag fra produksjonen.

Arrangementet er gratis og det trengs ikke billett for å komme inn. Samtalen finner som regel sted på Formidlingssenteret (dersom ikke annet sted er angitt), og foregår på norsk og engelsk.

Det er ikke premieresamtaler på repriseforestillinger.

Varighet er ca. 45 minutter.

Premieresamtaler 16/17

 

Pelléas og Mélisande, 4. april kl. 17.00

Tosca

Premieresamtale Turandot

Do you wonder how opera or ballet music is built up, or what you should be listening for at a performance? Our Music Director gives you the compact version! Music Director John Helmer Fiore is widely regarded as a brilliant conductor, and also an excellent pianist. To piano accompaniment he presents a musical, verbal and humorous introduction to the current opera or ballet premiere. And what’s more, it’s free. Welcome!

Fiore Lecture Show: Lohengrin
Fiore lecture show - Den flyvende hollender
Eksempel fra Fiore Lecture Show om Salome 2013
Fiore Lecture Show - Podcast/Audiofile

I forestillingsprogrammene kan du lese om handlingen, verket og ideene bak forestillingen, og få utfyllende informasjon om det du opplever på scenen.

Dessuten er det en lekker trykksak med fotoer fra prøvesal og scene, som mange ønsker å ha med seg som et minne. Programmene er ferdig trykket til premieredagen, og kan kjøpes i billettluken, foajeen, barene og Operabutikken.