Ledelsen

Den Norske Opera & Ballett har ansatte i 620 årsverk, med drøyt 50 yrkesgrupper representert. De fordeler seg mellom de kunstneriske kompaniene, tekniske avdelinger og administrasjonen.

Intro

Administrerende direktør Nils Are Karstad Lysø er Den Norske Opera & Balletts øverste ansvarlige. Nasjonalballetten og Nasjonaloperaen ledes av henholdsvis ballettsjef Ingrid Lorentzen og operasjef Per Boye Hansen. Karl-Heinz Steffens tiltrådte som musikksjef august 2016.