Kostymefag-samling

Velkommen til kostymefag-samling!

Påmelding kostymefagsamling

PRØVEROMMETS KOSTYMEFAGSAMLING 24. – 27. APRIL 2014 

Tradisjonen tro inviterer Styringsgruppen for Prøverommet en ny samling for ansatte innen kostymefaget i Norden. 

Seminardag 
Torsdag 24. april er seminardag med foredrag, innspill og diskusjoner. I tillegg inviterer vi til felles middag. 

Kurs/workshop 
Fredag 25. april, lørdag 26. april og søndag 27. april er kurs/workshopdager. Søndag avsluttes kursene kl. 15.00 

For mer informasjon kontakt Gisle Stenersen på gisle.stenersen@operaen.no.