Saler og seteplassering

Den Norske Opera & Ballett har tre scener: Hovedscenen, Scene 2 og Prøvesalen

Hovedscenen

Salkart - Hovedscenen Den Norske Opera & Ballett

Sikt fra Orkester

Orkester rad 4

Orkester rad 4

Orkester rad 10 plass 17

Orkester rad 10 plass 17

Sikt fra Parkett

Parkett venstre rad 1 plass 16

Parkett venstre rad 1 plass 16

Parkett rad 3 plass 14

Parkett rad 3 plass 14

Parkett venstre rad 2 plass 9

Parkett venstre rad 2 plass 9

Sikt fra 1 Balkong

1 Balkong barkrakk venstre

Sikt fra 1 Balkong i Operaen Barkrakk venstre

1 Balkong midten rad 2

1 Balkong Operaen midtre rad 2

1 Balkong venstre side rad 2 plass 1

1 Balkong venstre side rad 2 plass 1

Sikt fra 2 Balkong

2 Balkong Barkrakk venstre

2 Balkong Barkrakk venstre

2 Balkong midtfelt rad 2 plass 39

2 Balkong midtfelt rad 2 plass 39

2 Balkong venstre rad 2 plass 58

2 Balkong venstre rad 2 plass 58

2 Balkong venstre rad 2 plass 72

2 Balkong venstre rad 2 plass 72

Sikt fra 3 Balkong

3 Balkong midtre rad 3

3 Balkong midtre rad 3

3 Balkong rad 1 plass 60

3 Balkong rad 1 plass 60

3 Balkong venstre rad 1 plass 70

3 Balkong venstre rad 1 plass 70

Scene 2

Scene 2

Scene 2 har 440 sitteplasser og er av de mest fleksible akustiske salene i Norge.

Scene 2 kan gi rom for flere former for kunstuttrykk, og for det opera- og ballettrepertoar som ut fra form og format passer i et mindre scenerom. Scene 2 er smidigere enn Hovedscenen, både med hensyn til akustiske forhold og plasseringsmuligheter av scene og publikum. Sitteplassene kan for eksempel organiseres som amfi eller rundscene. Salens etterklangstid skal kunne reduseres fra det som er ønsket for en tradisjonell akustisk opera/konsert, ned til nivået for elektronisk forsterket musikk, samtidsopera eller rockeopera.

Alle stolene i Scene 2 har et individuelt tekstesystem i stolryggene, levert av det italienske selskapet Radio Marconi Srl.

Artikkel om Scene 2 er lånt fra Statsbygg.no

Scene2 - Operaen - Den Norske Opera & Ballett