Handlekurv Min side

Utleie, arrangementer og samarbeid

Har du behov for å leie en losje til et internseminar, eller trenger du sceneteknisk bistand? Det er også mulig å arrangere større konferanser i Operaen, hvis det er ledig kapasitet. Eller kanskje du ønsker å bli en av våre fastesamarbeidspartnere?

Den Norske Opera & Ballett har et omfattende og mangfoldig samarbeid med virksomheter og organisasjoner i norsk samfunnsliv. I skandinavisk sammenheng er vi ledende på feltet, med et rekordstort bidrag til finansiering av vår kunstneriske aktivitet. Størst rolle spiller våre hovedsamarbeidspartnere som yter et betydelig årlig beløp og som aktivt benytter Operaens fasiliteter – til møter og arrangementer, og ikke minst for Den Norske Opera & Balletts forestillinger. Blant deres ansatte og forretningsforbindelser finner vi noen av våre mest aktive og engasjerte publikummere.

Vi takker alle samarbeidspartnere for det betydelige tilskuddet de gir til Den Norske Opera & Ballett og til utviklingen av vår virksomhet og utøvelsen av vårt samfunnsoppdrag.

Som eneste nasjonale og riksdekkende institusjon innen sine kunstarter, skal Den Norske Opera & Ballett også bidra til å videreutvikle den skapende og produserende opera- og ballettvirksomheten i landet. Dette skjer gjennom ulike former for scenekunst- og musikkfaglig samarbeid, blant annet gjennom OperaNorge og Opera Europa, men også som ressurs- og kompetansesenter gjennom Scenerommet og Prøverommet.

Utleie og arrangement

I Operaen er det mulig å leie losjer av ulik størrelse, til seminar, møtevirksomhet og mindre arrangementer.

Kontakt

arrangement@operaen.no

Scenerommet

Scenerommet er Den Norske Opera & Balletts ressurs- og kompetansesenter for scene, opera-, ballett- og konsertproduksjon i Norge. Formålet med Scenerommet er å styrke mulighetene for produksjon av musikk- og danseteater og konserter, ved å bistå med kompetanse og utstyr til produksjonsmiljøene i Norge.

Utleie av kompetanse og personell 

Fagpersoner i Den Norske Opera & Balletts forskjellige avdelinger vil kunne leies til instruksjon og workshops. Den Norske Opera & Balletts ballettskole og barnekor har flinke unge utøvere som kan forespørres om kunstnerisk deltakelse.

Utleie av utstyr

Scenerommet leier ut teknisk utstyr, kostymer, rekvisitter, noter og scenografi. Den Norske Opera & Ballett har et stort utvalg – spør Scenerommets koordinator om en mer detaljert oversikt. 

Utleie av prøvelokaler

Noen av operahusets lokaler kan ved ledig kapasitet leies ut til prøver og liknende aktivitet.

Kurs og seminarer

Den Norske Opera & Ballett har stor kompetanse på en rekke fagfelter. Scenerommet behandler spørsmål om kurs med Operaens ansatte. Vi tar gjerne imot innspill om ønskede temaer for kurs og seminarer. Innenfor kostymefaget finnes det et eget tilbud via Prøverommet.

Rådgivningstjeneste

Rådgivning kan tilbys innenfor alle fagområder i Den Norske Opera & Ballett.

Opplæring og hospitering

Scenerommet kan tilby opplærings- og hospiteringsordninger i Den Norske Opera & Balletts avdelinger, avhengig av ressurser og kapasitet. 

Forutsetninger

Bistand fra Scenerommet innebærer at Den Norske Opera & Ballett er uten ansvar for sluttproduktet i det enkelte produksjonsmiljø. Scenerommet kan kun bidra med ressurser og kompetanse som allerede finnes innenfor Den Norske Opera & Ballett. Scenerommet kan avslå henvendelser om bistand og materiale som ikke er tilgjengelig, eller ved manglende kapasitet i den aktuelle avdeling. Bistand fra Scenerommet avtalefestes, og Scenerommet skal krediteres i samarbeidspartnerens profilerende materiell. 

Økonomi

Scenerommet drives til selvkost. Dette innebærer at Den Norske Opera & Ballett ikke har noen inntjening på virksomheten. Scenerommets brukere må dekke Operaens kostnader til tilrettelegging av lokaler, utstyr og tjenester, og ekstrautgifter til reise, diett, hotell, transport, overtid etc. For nærmere informasjon om priser, vennligst kontakt Scenerommets koordinator.

Kontakt

kari.eikli@operaen.no

Bli samarbeidspartner!

Den Norske Opera & Ballett inviterer næringslivet til å være med på utviklingen av Operaen og våre kunstformer gjennom ulike samarbeidsavtaler. Sponsorpyramiden gir mulighet til å gå inn på det nivået som samsvarer best med bedriftens formål med samarbeidet. 

Vi har rom for flere samarbeidspartnere og inviterer interesserte til å ta kontakt med vår kommersielle avdeling. Økonomiske rammer og gjensidige ytelser kan tilpasses bedriftens formål. Til grunn for ethvert samarbeid ligger ønsket om å skape best mulig opera og ballett for flest mulig mennesker.

Kontakt

Anna Hereid
Leder for kommersiell avdeling
anna.hereid@operaen.no