Olympiatoppen

Olympiatoppen og Den Norske Opera & Ballett har etablert et samarbeid om  prestasjonsutvikling og prestasjonskultur. Vi har satt i gang utviklingsprosjekter og -prosesser på ulike områder, og i 2012 inviterte vi for første gang en rekke bedrifter  og institusjoner til Prestasjonskonferansen i Operaen. Dette ble en inspirerende arena for kunnskaps- og erfaringsoverføring innen utøvelse og lederskap på mange forskjellige fagområder, fra hjerneforskning via ballett, toppidrett og billakkering, til forskning innen oljeutvinning. 

Les mer om samarbeidet her: www.prestasjonskultur.no