Partners

The Norwegian National Opera & Ballet has a comprehensive and diverse collaboration with Norwegian businesses and organisations. We are leading within this field in Scandinavia, and obtain record contributions to the financing of our artistic activities. Our main partners play the most important role by providing significant annual funds and actively using the facilities of the Opera House – for meetings and events, and not least for The Norwegian National Opera & Ballet’s performances. Some of our most active and engaged audience members are from among our main partners’ employees and business connections.

We would like to thank all our partners for the significant contributions they make to The Norwegian National Opera & Ballet and to the development of our activities and execution of our social mission.

As the only national institution within its art forms, The Norwegian National Opera & Ballet also contributes to the further development of creative and producing opera and ballet activities across the country. This is done through various forms of dramatic and musical collaboration, including through OperaNorge and Opera Europa, as well as the provision of a resource and competence centre through Scenerommet, Prøverommet and the Verker underveis (Works on their way) programme.

The Norwegian Opera & Ballet has six main partners:

Den Norske Opera & Ballett inviterer næringslivet til å være med på utviklingen av Operaen og våre kunstformer gjennom ulike samarbeidsavtaler. Sponsorpyramiden gir mulighet til å gå inn på det nivået som samsvarer best med bedriftens formål med samarbeidet. 

Vi har rom for flere samarbeidspartnere og inviterer interesserte til å ta kontakt med vår Kommersielle avdeling. Økonomiske rammer og gjensidige ytelser kan tilpasses bedriftens formål. Til grunn for ethvert samarbeid ligger ønsket om å skape best mulig opera og ballett for flest mulig mennesker.

For mer informasjon, vennligst kontakt leder for kommersiell avdeling, Anna Hereid på e-post: anna.hereid@operaen.no eller telefon: +47 901 91 824