Scenerommet

Ressurs- og kompetansesenter

Scenerommet er Den Norske Opera & Balletts ressurs- og kompetansesenter for scene, opera-, ballett- og konsertproduksjon i Norge. Formålet med Scenerommet er å styrke mulighetene for produksjon av musikk- og danseteater og konserter, ved å bistå med kompetanse og utstyr til produksjonsmiljøene i Norge.

SCENEROMMETS TILBUD

Utleie av kompetanse og personell: Fagpersoner i Den Norske Opera & Balletts forskjellige avdelinger vil kunne leies til instruksjon og workshops. Den Norske Opera & Balletts ballettskole og barnekor har flinke unge utøvere som kan forespørres om kunstnerisk deltakelse.

Utleie av utstyr: Scenerommet leier ut teknisk utstyr, kostymer, rekvisitter, noter og scenografi. Den Norske Opera & Ballett har et stort utvalg – spør Scenerommets koordinator om en mer detaljert oversikt. 

Utleie av prøvelokaler: Noen av operahusets lokaler kan ved ledig kapasitet leies ut til prøver og liknende aktivitet.

Kurs og seminarer: Den Norske Opera & Ballett har stor kompetanse på en rekke fagfelter. Scenerommet behandler spørsmål om kurs med Operaens ansatte. Vi tar gjerne imot innspill om ønskede temaer for kurs og seminarer. Innenfor kostymefaget finnes det et eget tilbud via Prøverommet.

Rådgivningstjeneste: Rådgivning kan tilbys innenfor alle fagområder i Den Norske Opera & Ballett.

Opplæring og hospitering: Scenerommet kan tilby opplærings- og hospiteringsordninger i Den Norske Opera & Balletts avdelinger, avhengig av ressurser og kapasitet. 

Forutsetninger: Bistand fra Scenerommet innebærer at Den Norske Opera & Ballett er uten ansvar for sluttproduktet i det enkelte produksjonsmiljø. Scenerommet kan kun bidra med ressurser og kompetanse som allerede finnes innenfor Den Norske Opera & Ballett. Scenerommet kan avslå henvendelser om bistand og materiale som ikke er tilgjengelig, eller ved manglende kapasitet i den aktuelle avdeling. Bistand fra Scenerommet avtalefestes, og Scenerommet skal krediteres i samarbeidspartnerens profilerende materiell. 

Økonomi: Scenerommet drives til selvkost. Dette innebærer at Den Norske Opera & Ballett ikke har noen inntjening på virksomheten. Scenerommets brukere må dekke Operaens kostnader til tilrettelegging av lokaler, utstyr og tjenester, og ekstrautgifter til reise, diett, hotell, transport, overtid etc. For nærmere informasjon om priser, vennligst kontakt Scenerommets koordinator.