The Ballet School

About the Ballet School

The Norwegian National Ballet School at The Norwegian National Opera & Ballet was established in 1965 and has been Norway’s leading classical ballet school for many years.

We are the Norwegian National Ballet’s own school, and our aim is to provide children with a thorough and comprehensive education within classical ballet, thereby continuing the excellent development the Norwegian National Ballet has undergone in recent years. We shall do this through providing an education that maintains an extremely high level, including in an international context.

Being part of this wonderful opera house is a strong motivator for the on-going work to give our talents personal, challenging and positive tuition, so that they may develop into proficient dancers with strong internal motivation.

The Norwegian National Ballet School at The Norwegian National Opera & Ballet does not follow a particular system of instruction. The students are taught by a unique staff of international ballet teachers with broad and varied backgrounds. This provides the students with a broad stylistic foundation, which shall be developed alongside the combination of purely classical technique and versatility which the Norwegian National Ballet demonstrates and demands.

Also important for our self-image are the excellent results our current and former students have obtained in recent years in the annual Nordic-Baltic ballet competition in Sweden, the international competition in Grasse/France, and not least in the prestigious Prix de Lausanne.
In addition to ordinary training, students from the school also participate in several of the Norwegian National Ballet’s productions. Up to 90 children and young people participate in The Nutcracker, and this beautiful Christmas production is therefore one of the highlights of the year. Another is the school’s own student performance, which is held on a weekend in June each year. In addition to The Nutcracker, this year students of the school will perform in Alexander Ekman’s A Swan Lake, Swan Lake and Romeo and Juliet.

Next year, the Norwegian National Ballet School will be proud to celebrate its 50th anniversary. Going forward, we strongly believe that we will continue to be able to fulfil our task of serving the Norwegian National Ballet in the best possible way, and continue to be a central participant in the development of Norwegian ballet.

Knut Breder
Director, The Norwegian National Ballet School

Knut Breder / Leder Ballettskolen / Manager

Jörg Wiesner / Produsent / Producer

Irene Kantardjiev / Sekretær Ballettskolen / Secretary

Admission

Ballettskolens opptaksprøve

Generelt om opptak

Ballettskolen ved Den Norske Opera & Ballett kan ta inn elever fra de er seks år gamle. Nybegynnere kan være mellom seks og ni år for jenter, og mellom syv og ti år for gutter. For elever eldre enn dette kreves normalt at de har en del trening i klassisk ballett bak seg. Alle må gjennom en opptaksprøve for å kartlegge blant annet fysiske forutsetninger og musikalitet.

For en som ønsker å drive seriøst med ballett, anbefales det ikke å vente for lenge med å søke, da det erfaringsmessig blir vanskeligere å komme inn jo eldre man er. Dette henger sammen med treningsomfanget, som er større enn ved de fleste private ballettskoler, og med den tette oppfølgingen som disiplinert trening i relativt små grupper muliggjør. Ballettskolen har opptaksprøve umiddelbart etter skolestart hver høst. Den blir annonsert på operaen.no og i forskjellige aviser.

Alle som søker seg til Ballettskolen må gjennom en opptaksprøve. Etter vurdering av søkerne – hvor en vektlegger dimensjoner som fysisk egnethet inkludert bevegelighet, koordinasjon, spenst, musikalitet, konsentrasjonsevne og energi – tas om lag en tredel av søkerne opp til et prøvesemester. Elevene har to ganger i året vurderingsklasser som sammen med arbeidet gjennom terminen danner grunnlag for en skriftlig vurdering til foreldrene. Det er trening 1 gang pr uke  for 6-7-åringene, 3 ganger pr uke for 8-10 åringene, og så øker det på videre inntil 6 dager i uken for de 2-3 eldste gruppene. 

 

Ballettskolen opptaksprøve

Students and courses

Students and courses

The Norwegian National Ballet School at The Norwegian National Opera & Ballet has around 120 students between the ages of 6 and 16 years, of which 25 are boys.

The school is extremely keen to encourage more boys to become involved in the dance. An aspect of this work is to offer boys training in acrobatics as well as dance subjects. There is no doubt that boys also obtain great joy from dance once they have experienced how challenging and rewarding it is. 

Most of the tuition at the Norwegian National Ballet School is provided in the afternoons and evenings. After several years of working to obtain the authorities’ support for an education programme with ballet training integrated into the school day, we entered into a collaboration with the local education authority and Ruseløkka school for such a programme at lower secondary school level in 2008. This is a huge step forward for Norwegian ballet education, and not least helps to make everyday life easier for the students and their families.

With support from disciplines such as extra pointe training for the slightly older girls, character dance, contemporary dance, pas de deux, acrobatics for the boys and studies of solo and group repertoires, the students are provided with comprehensive and thorough training in ballet. Through this programme, they are given the opportunity to develop to a high level in terms of dance skills, while simultaneously obtaining an understanding of what is required of a professional dancer. In addition to our comprehensive programme of courses, we recommend that our students participate in summer courses, not least in the summer course that we have arranged for our students in recent years in collaboration with other leading Nordic ballet schools. Close contact with the National Ballet School in Toronto has given us the opportunity to invite guest teachers from this leading school. This has given students and teachers inspiration and a perfect start to each new season. 

All our classes have a limited number of students. This ensures that each individual child receives extensive attention from the teachers and is able to quickly progress. The majority of the tuition is given with live piano accompaniment. The school regards this as extremely important, both in the development of the students’ understanding of the relationship between music and dance, and not least because it gives teachers the opportunity to concentrate on the students, including between exercises. The Ballet School is lucky enough to have some of Norway’s foremost ballet accompanists among its staff.

News

Facebook