The Norwegian National Ballet 2

Intro

I Nasjonalballetten UNG blir en ny generasjon dansere til. De største norske og internasjonale talentene er samlet i ett kompani med felles mål: Å ta pusten fra publikum med sitt dansetalent.

De beste, unge danserne
Nasjonalballetten UNG ble lansert 15. juni 2015, og består av en grunnstamme på 12 norske og utenlandske talenter mellom 17 og 23 år. Målsetningen er å samle noen av de beste unge danserne i Norge og i verden under Operaens tak, hvor de får hjelp til å utvikle sitt kunstneriske talent og bygge grunnlaget for en profesjonell karriere. 

Kompaniet ledes av assisterendeballettsjef Richard Suttie. Hver danser har i tillegg en personlig mentor som danser fast i Nasjonalballetten. Nasjonalballetten UNG danset sin første forestilling våren 2016 – en forestilling som ble nominert til Kritikerprisen samme år. I tillegg til egne forestillinger og turnévirksomhet, medvirker kompaniet i Nasjonalballettens produksjoner.

En høy andel av danserne har etter sitt opphold i NNB UNG fått kontrakter med Nasjonalballetten eller andre, internasjonale dansekompanier. 

Styrker rekrutteringen
- Vi mener det er strategisk viktig å øke rekrutteringen og bedre opplæringen av yngre dansere, slik at nye medlemmer i kompaniet ikke bare vil kunne ivareta, men også utvikle Nasjonalballettens særskilte stil og repertoar, sier ballettsjef Ingrid Lorentzen. 

Nasjonalballetten UNG skal utvikle dansere med sterk kunstnerisk integritet og en gjennomarbeidet teknikk. Danserne får spesialisering i det som i dag er Nasjonalballettens signatur: den klassiske arven, Kylián-repertoaret og egne koreografier skapt for dem.

Gode resultater
Opprettelsen av kompaniet har allerede styrket rekrutteringen av norske dansere til Nasjonalballetten. Prosjektet har også styrket samarbeidet mellom Nasjonalballetten og Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) og gir et viktig bidrag til unge danseres overgang fra utdanning til en profesjonell karriere. Kompaniet skal bidra til et større miljø for de norske ballettalentene og på den måten gi et større utbytte av å ta ballettutdanning i Norge. Kompaniet skal også fungere som inspirator for det pågående arbeidet ved de regionale dansesentrene rundt om i landet.

Nasjonalballetten UNG er en flerårig satsning muliggjort av Talent Norge AS, kombinert med sjenerøse bidrag fra Sparebankstiftelsen DNB, Skipsreder Tom Wilhelmsens stiftelse, Norsk Tipping og Scatec. Prosjektet kan vise til gode resultater og er derfor videreført og sikret finansiering frem til 2020.

De beste, unge danserneNasjonalballetten UNG ble lansert 15. juni 2015, og består av en grunnstamme på 13 norske og utenlandske talenter mellom 17 og 23 år. Målsetningen er å samle noen av de beste unge danserne i Norge og i verden under Operaens tak, hvor de får hjelp til å utvikle sitt kunstneriske talent og bygge grunnlaget for en profesjonell karriere. Kompaniet ledes av assisterendeballettsjef Richard Suttie. Nasjonalballetten UNG danset sin første forestilling våren 2016 – en forestilling som ble nominert til Kritikerprisen samme år. I tillegg til egne forestillinger og turnévirksomhet medvirker kompaniet i Nasjonalballettens produksjoner. Young Talent Festival 2019 blir kompaniets tredje utenlandsturné etter at de i 2017 besøkte både Cannes og Madrid.En høy andel av danserne har etter sitt opphold i NNB UNG fått kontrakter med Nasjonalballetten eller andre, internasjonale dansekompanier. 
Styrker rekrutteringen- Vi mener det er strategisk viktig å øke rekrutteringen og bedre opplæringen av yngre dansere, slik at nye medlemmer i kompaniet ikke bare vil kunne ivareta, men også utvikle Nasjonalballettens særskilte stil og repertoar, sier ballettsjef Ingrid Lorentzen. Nasjonalballetten UNG skal utvikle dansere med sterk kunstnerisk integritet og en gjennomarbeidet teknikk. Danserne får spesialisering i det som i dag er Nasjonalballettens signatur: den klassiske arven, Kylián-repertoaret og egne koreografier skapt for dem.
Gode resultaterOpprettelsen av kompaniet har allerede styrket rekrutteringen av norske dansere til Nasjonalballetten. Prosjektet har også styrket samarbeidet mellom Nasjonalballetten og Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) og gir et viktig bidrag til unge danseres overgang fra utdanning til en profesjonell karriere. Kompaniet skal bidra til et større miljø for de norske ballettalentene og på den måten gi et større utbytte av å ta ballettutdanning i Norge. Kompaniet skal også fungere som inspirator for det pågående arbeidet ved de regionale dansesentrene rundt om i landet.Nasjonalballetten UNG er en flerårig satsning muliggjort av Talent Norge AS, kombinert med sjenerøse bidrag fra Sparebankstiftelsen DNB, Skipsreder Tom Wilhelmsens stiftelse, Norsk Tipping. 

 

Ass. ballettsjef (Assistant Ballet Director) / Leder Nasjonalballetten UNG (Leader NNB2)

Richard Suttie

The Prix de Lausanne

The Norwegian National Ballet is partner with the Prix de Lausanne.

The Prix de Lausanne, an international competition for young dancers, is open to young dancers of all nationalities aged 14 to 19 who are not yet professionals.

The objective of the Prix de Lausanne is to help young talented dancers start in their professional careers. The winners of the contest receive scholarships that allow them to complete their training for one year in one of the schools or professional dance companies, partners of the Prix de Lausanne

Prix de Lausanne.