Shopping basket My page

Ballettskolen

Ballettskolen ved Den Norske Opera & Ballett startet opp i 1965, og har gjennom mer enn 50 år vært Norges ledende skole for utdanning i klassisk ballett.

Vår målsetting er å gi barna en grundig og omfattende utdanning innen klassisk ballett, og følge opp Nasjonalballettens flotte utvikling de senere år. Dette skal vi gjøre gjennom et tilbud som holder et svært høyt nivå, også i internasjonal sammenheng.

Å være en del av Den Norske Opera & Ballett er en sterk motivator for det videre arbeidet med å gi våre talenter tett, utfordrende og positiv undervisning, for å gjøre dem til dyktige dansere med en sterk indre motivasjon.

Ballettskolen bekjenner seg ikke til et spesielt undervisningssystem. Elevene undervises av internasjonale ballettpedagoger med bred og variert bakgrunn. Dette gir elevene et bredt stilmessig erfaringsgrunnlag som skal bygge opp mot den kombinasjon av ren klassisk teknikk og allsidighet som Nasjonalballetten demonstrerer og etterspør. Som et resultat av det gode arbeidet er det for tiden elever fra oss ved ledende ballettskoler her hjemme og ute i Europa, og ikke minst i ensembler som Nasjonalballetten og The Royal Ballet i London.

Viktig for vårt selvbilde er også de gode resultatene våre nåværende og tidligere elever de senere år har fått i den årlige nordisk-baltiske ballettkonkurransen i Sverige, den internasjonale konkurransen i Grasse i Frankrike, og ikke minst i prestisjetunge Prix de Lausanne. 

I tillegg til ordinær trening er sceneerfaring en viktig del av utdanningen. Først og fremst gjennom deltagelse i Nasjonalballettens oppsetninger som blant annet Svanesjøen, Ghosts - Ibsens Gengangere, og ikke minst Nøtteknekkeren, hvor opp mot 90 ballettskoleelever deltar.

Men også i skolens årlige elevforestilling eller mindre forestillinger i Operaen, rundt om på skoler eller andre steder. Noen elever tas også ut til å delta i internasjonale ballettkonkurranser.

Ballettskolen passerer 50 års virke med en betydelig mengde optimisme i bagasjen, og stor tro på at vi fremover skal kunne oppfylle vår oppgave med å betjene Nasjonalballetten på en best mulig måte og fortsatt være en sentral aktør i utviklingen av norsk ballett. 

Kontakt

Knut Breder

Leder/manager
knut.breder@operaen.no

Jörg Wiesner

Produsent/producer
jorg.wiesner@operaen.no / 47 91 53 57

Irene Kantardjiev

Sekretær/secretary
irene.kantardjiev@operaen.no / 47 91 52 49