July 3 –5

Die Walküre (operaworkshop)

With Nina Gravrok and Thor Inge Falch in the principal roles 

Completed

Intro

This summer, LidalNorth International Opera Workshop presents two contrasting productions, Wagner's Die Walküre and Back to Broadway.

Die Walküre forms the second part of Wagner's epic four-part musical drama, Der Ring des Nibelungen. In it we meet some of the Ring Cycle's most interesting characters at crucial moments in their lives: Wotan, king of the gods, whose own broken promises have imperilled the gods' dominion; his progeny, Siegmund and Sieglinde, the twins who are to save the gods; and above all, his heroic Valkyrie daughter Brünnhilde, who makes a fateful decision that shakes her world.

The workshop is led by coach and pianist John Lidal. The roles will be taken by soloists on the threshold of their professional careers, as well as by established artists. The works are presented with simple scenic effects and a piano accompaniment.

Cast list will be published at a later date.

1. AKT 

Hundings Hytte

En stormfull aften kommer Siegmund til Hundings hytte, som er bygget rundt en mektig ask i skogen; han er på flukt og synker utmattet om ved arnestedet. Hundings unge hustru, Sieglinde, finner ham og gir den fremmede noe å drikke. Han vil dra videre siden hans nærvær bringer uhell, men hun ber ham bli, da vanhellet allerede bor der. Rørt av hennes vennlighet blir han stående å betrakte henne.

Nå vender Hunding hjem; han ser undersøkende på sin gjest, hvis likhet med hans hustru synes ham påfallende. Som svar på hans spørsmål beretter Siegmund, som kaller seg Wehwalt, hvordan han som gutt vendte hjem fra jakt med sin far og fant huset nedbrent og moren drept; hans tvillingsøster var forsvunnet. Så levde han noen harde år i skogen sammen med faren, inntil han i en kamp kom bort fra ham og aldri fant ham igjen. Nylig gikk han i kamp for en pike hvis foreldre ville gi henne til en som hun ikke kunne elske; han kjempet inntil våpenet hans ble ødelagt og piken lå død. På flukt fra de hevngjerrige fiender søker han nå husly. 

Da avslører Hunding at han selv er blant hans forfølgere. For én natt vil han dog la ham nyte gjesteretten, men i morgen skal de kjempe. Bryskt befaler han Sieglinde å forberede hans aftendrikk og forlater stuen sammen med henne. Idet hun går ut, forsøker hun med et blikk å henlede Siegmunds oppmerksomhet på et bestemt sted i trestammen, men han oppdager intet. Da han er blitt alene, minnes han at hans far hadde lovet ham at han en gang i den største nød skulle finne et sverd; i det samme ser man ved lysskjæret fra arnen et sverdskaft stå i treet. Den utmattede Siegmund undersøker imidlertid ikke nærmere hva det er som glimrer, og legger seg til hvile. 

Da trer Sieglinde hastig inn; hun har gitt Hunding en bedøvende drikk. Hun forteller hvordan det i hennes bryllup med Hunding, som hadde røvet henne, plutselig trådte en fremmed inn; hans blikk skremte alle, kun henne bragte det trøst; han hogg et sverd inn i treet og forkynte at det skulle tilhøre den som kunne trekke det ut, men ingen har ennå maktet dette. Nå vet hun hvem sverdet er ment for, og kaster seg i hans armer. I sin berømte arie,«Winterstürme», priser Siegmund vårens og kjærlighetens makt. Følelseladet gjenkjenner de hverandre som søsken, og med et veldig tak drar Siegmund sverdet ut av stammen og gir det navnet «Nothung». Jublende og seiersikker stormer han bort, idet han drar sin søster og brud med seg.

2. AKT 

I et vilt fjellområde

I et vilt fjellområde pålegger Wotan sin datter, valkyrien Brünnhilde, å bringe Siegmund seier i den forestående kampen mellom ham og Hunding, hvilket hun begeistret lover.
Da hun er borte, kommer Fricka, Wotans hustru, ekteskapets vokterske, for å kreve Siegmunds død, fordi han har fratatt Hunding hans hustru, som til og med er hans egen søster. Wotan vegrer seg dog, da han har innsett, at kun en fri helt, som ikke er avhengig av gudene, kan skape en ny verdensorden, men Fricka, som hater både Siegmund og Brünnhilde, fruktene av Wotans utroskap, holder fast ved sitt krav, og Wotan må til slutt bøye seg. Fortvilet tilbakekaller han sin befaling til Brünnhilde og skildrer sin sorg over å måtte oppgi sin stolte plan og offre sin sønn. Han beretter om rhingullet og om Erdas forutsigelse av gudenes undergang; han oppsøkte dengang Erda for å erfare mere, og hun fødte ham valkyriene, som skal kjempe for Valhal.

Hvis Alberich, som har forbannet kjærligheten, men har avlet en sønn med en kvinne, hvis gunst han har kjøpt, atter tilbakeerobrer sin ring, vil det være ute med Valhal. Brünnhilde, som ser Wotans nød, nekter å drepe Siegmund, men Wotan gjentar truende sin befaling og stormer bort; også Brünnhilde som ser søskenparet nærme seg, går bedrøvet derfra. Sieglinde, full av angst og vanvidd, tror hun ser forfølgerne komme, men Siegmund beroliger henne og dysser henne i søvn. Da trer Brünnhilde frem og forkynner ham hans nært forestående død. Han viser ingen frykt, men da han erfarer at han ikke skal gjense Sieglinde i Valhal, nekter han å følge Brünnhilde, før vil han drepe Sieglinde og det barn hun venter, enn å forlate henne. Han hever Nothung, men Brünnhilde som røres av hans trofaste kjærlighet til Sieglinde, stanser ham og lover å trosse Wotans bud og bringe ham seier. Hun stormer bort, og Siegmund tar avskjed med sin sovende brud og iler ut for å møte Hunding, som kaller ham.

Ved larmen våkner Sieglinde og overværer kampen. Siegmund som beskyttes av Brünnhilde skal akkurat til å føre det drepende hugget mot Hunding, da Wotan viser seg; mot Wotans spyd brytes Nothung, og Hunding støter Siegmund ned. Brünnhilde fører hastig den besvimende Sieglinde bort med seg. Wotan befaler bittert Hunding å meddele Fricka at hennes krav er oppfylt, men for hans foraktelige håndbevegelse synker Hunding død om. I raseri iler Wotan av sted for å straffe Brünnhilde for hennes ulydighet.

3. AKT 

Valkyrieklippen

På toppen av et fjell samler valkyriene seg for sammen å begi seg i vei til Valhal. Som den siste innfinnder Brünnhilde seg med den halvt utmattede Sieglinde, som hun ber om beskyttelse for. Sieglinde ønsker kun døden, men Brünnhilde forutsier at hun skal føde verdens herligste helt, og overgir henne det brukne Nothung, for at sønnen, som hun skal kalle Siegfried, en gang skal kunne svinge det i kamp. Hun råder Sieglinde til å gjemme seg for Wotans vrede i den skog hvor Fafner i drageskikkelse vokter sin skatt. Da Sieglinde er borte, bønnfaller Brünnhilde sine søstre om å låne henne en hest, så hun kan flykte for Wotan som nærmer seg; men ingen vil sette seg opp i mot den guden, og da han i vrede treder ut av skogen hvor hestene er bundet, skjuler hun seg blant søstrene.

Da Wotan kaller trer hun likevel modig frem for å høre sin dom. Han forteller henne da at hun, utstødt av valkyrienes skare, skal senkes i en dyp søvn på fjellet og tilhøre den mann som vekker henne. Brünnhilde synker om med et skrik, og Wotan jager de andre valkyriene bort uten å bry seg med deres bønner om barmhjertighet for søsteren. Da de har blitt alene gjør Brünnhilde rede for grunnene til sin fomastelige handling, hvor hun mente å oppfylle Wotans innerste ønske. Han gir henne rett, men kan dog ikke endre straffen; på hennes inntrengende bønn innvilger han dog å omgi fjellet med et ildbelte, som kun kan gjennombrytes av en fryktløs helt. Med smerte tar han avskjed med sin elskede datter, som han med et kyss på hennes øyne overgir til søvnen. 

Han legger henne til hvile under en stor gran og dekker henne med hennes skjold. Deretter kaller han på ilden, og med et siste smertelig blikk på Brünnhilde går han bort gjennom flammehavet.


Dates

Completed

 • Scene
  :
  Second House
 • Price
  :
  100 NOK
 • /
  2 intermissions

July 2015

Completed
Completed