Apokalyptisk remix

Ultima Remake - ungdom utforsker moderne klassikere: Le grand macabre

Intro

  • / Foajeen / Annet

Ultimas årlige pedagogiske prosjekt, Remake, tar utgangspunkt i moderne klassikere fra kunstmusikken i det 20. århundret, der ungdom utforsker musikalsk tradisjon i lys av samtiden.

I år vil elever fra linjene for musikk, media og kommunikasjon ved Bjørnholt videregående skole fordype seg i Ligetis opera Le grand macabre. Denne er skrevet i 1977, og har premiere på Den Norske Opera & Ballett under Ultima-festivalen. Verket markerer et viktig vendepunkt i operaens historie – den er skrevet under den kalde krigen, og tar for seg den kollektive frykten over verdens ende, formidlet i en eksperimentell form der parodiske og ironiske elementer får oss til å reflektere over vår menneskelige tilværelse.

Elevene vil gjenskape verkets apokalyptiske tematikk i en audiovisuell installasjon, og overføre tematikken til vår egen samtid. Hva er det dagens ungdom elsker og frykter? Hvordan bekjemper de angst?
I likhet med Ligetis verk, vil installasjonen inneholde visuelle collager og lydlige kontraster. Gjennom verksteder med anerkjente kunstnere vil tenåringene lære om verkets bakgrunn, og få en grundig teknisk og kunstnerisk innføring som vil danne grunnlag for deres egen gjenskapning av verket. Med seg på laget har de lydscenografen Daniel Teige, NOTAM og scenografen Alfons Flores fra det spanske banebrytende regikollektivet La Fura dels Baus.