7. mai

10 berømte operahus

Fra La Scala til Bjørvika

Intro

 • / Ingen pause
 • Premiere 7. mai 2017 / Formidlingssenteret / Annet
 • Fremføres på norsk
 • 1 forestilling / 7. mai

Velkommen til en presentasjon av operahusets historie i ord og bilder, med ti viktige og berømte operabygninger som eksempler.

Fortellingen om operahuset begynner for over to tusen år siden, og i løpet av århundrene har operaarkitektur utviklet seg på helt bestemte måter. Dette kåseriet lar deg forstå hvorfor vår egen opera i Bjørvika ser ut som den gjør innvendig, utvendig og i forhold til omgivelsene.

Dette arrangementet er en del av European Opera Days 2017

Dag Bernhard Ulseth er teaterviter og dramapedagog, og arbeider som omviser ved Den Norske Opera & Ballett.

Lær mer om operahuset her

European Opera Days

EOD-logo

European Opera Days - De europeiske operadager - feirer opera som kunstform over hele Europa i perioden 5.-14. mai. Hensikten er å bidra til at opera blir en del av den allmenne kulturopplevelsen og til å styrke operakunstens posisjon i dagens samfunn. 

Opera er en europeisk kunstform som overvinner nasjonale og språklige barrierer gjennom det universelle språket som musikken er. Operakunstens temaer og kjerneverdier er sentrale i europeisk kultur, som er en del av vår felles identitet.

Opera i dag utforsker, kommenterer og inspireres av den verden vi lever i, og på den måten bidrar til utviklingen av et kreativt samfunn, som er nødvendig for en sunn samfunnsutvikling.  Tilgang til opera bør derfor være tilgjengelig for alle europeiske borgere.

 

European Opera Days celebrate opera as an art form, all over Europe, in the period 5 – 14 May. The aim is to help bring opera into the mainstream of cultural practice and to enhance its appreciation in today’s society. 

Opera is the European art form whichovercomes national and linguistic barriers through the universal language of music. Its core values and themes are central to European culture, which is part of our common identity. 

Opera today explores unconventional spaces and forms and draws inspiration from the world in which we live today. It plays a major role in contemporary artistic and cultural life and contributes to the development of a creative society, which is essential to our lives.  Access to opera should therefore be promoted for all European citizens.

Forestillingsdatoer

Ferdigspilt

 • Scene
  :
  Formidlingssenteret
 • Pris
  :
  50
 • /
  Ingen pause

mai 2017

Ferdigspilt