14. mai

Debussy og hans verden- konsertkåseri

Impresjonisten, bohèmen og musikkpoeten Debussy

Intro

Det var i brytningstiden mellom to århundrer at Claude Debussy (1862–1918) hadde sitt kunstneriske virke. Omverdenen kalte hans musikk «impresjonistisk». Selv kunne han ikke fordra det begrepet. Men Debussy ble fort kategorisert, for suksessen til enkeltverker som Claire de Lune og Arabesque bidro til at han står sterkt i bevisstheten til mange musikkelskere verden over.

Impresjonisten, naturelskeren, musikkpoeten

Ser man nærmere på personen Claude Debussy, finner vi en bohèm som levde et liv preget av kvinnehistorier og personlig dramatikk.

Med erfaring både som muntlig musikkformidler og pianist på høyt nivå vil Sara Aimée Smiseth forsøke å danne et bilde av Debussy, og se nærmere på hva som egentlig lå til grunn for de ulike komposisjonene vi får høre.

På programmet står Suite Bergamasque, Pour le Piano og utdrag fra Children's Corner. Impresjonistisk eller ikke impresjonistisk - musikk som har fortryllet publikum fra førstegangsfremførelsene i begynnelsen av forrige århundre.

Pianist Sara Aimée Smiseth er utdannet pianist og musikkviter. Hun avsluttet masterstudiet i solo utøving ved Norges Musikkhøgskole i 2013. Siden det har hun bemerket seg med sin unike kombinasjon av muntlig formidling og briljant klaverspill. Hun turnerer jevnlig med ulike konsertkåserier, og har dessuten opptrådt flere ganger i radio både som pianist og kåsør.

Til daglig jobber hun som frilanspianist, samt formidler og pianist i Den norske Opera & Ballett. Der har hun blant annet omvisninger, introduksjoner til forestillinger og er pianist ved pedagogiske opplegg for barn. Smiseth er også en mye brukt akkompagnatør og repetitør, og samarbeider jevnlig med kor som Det norske Solistkor, Schola Cantorum og Grex Vocalis.

Arrangementet inngår som en del av European Opera Days 2017.

European Opera Days

EOD-logo

European Opera Days - De europeiske operadager - feirer opera som kunstform over hele Europa i perioden 5.-14. mai. Hensikten er å bidra til at opera blir en del av den allmenne kulturopplevelsen og til å styrke operakunstens posisjon i dagens samfunn. 

Opera er en europeisk kunstform som overvinner nasjonale og språklige barrierer gjennom det universelle språket som musikken er. Operakunstens temaer og kjerneverdier er sentrale i europeisk kultur, som er en del av vår felles identitet.

Opera i dag utforsker, kommenterer og inspireres av den verden vi lever i, og på den måten bidrar til utviklingen av et kreativt samfunn, som er nødvendig for en sunn samfunnsutvikling.  Tilgang til opera bør derfor være tilgjengelig for alle europeiske borgere.

 

European Opera Days celebrate opera as an art form, all over Europe, in the period 5 – 14 May. The aim is to help bring opera into the mainstream of cultural practice and to enhance its appreciation in today’s society. 

Opera is the European art form whichovercomes national and linguistic barriers through the universal language of music. Its core values and themes are central to European culture, which is part of our common identity. 

Opera today explores unconventional spaces and forms and draws inspiration from the world in which we live today. It plays a major role in contemporary artistic and cultural life and contributes to the development of a creative society, which is essential to our lives.  Access to opera should therefore be promoted for all European citizens.

Forestillingsdatoer

Ferdigspilt

 • Scene
  :
  1. Balkong
 • Pris
  :
  50
 • /
  Ingen pause

mai 2017

Ferdigspilt