26. mars

Lyden av kulturskolene i Follo

Ferdigspilt

Intro

Med elever fra kulturskolene i Follo. Siden 2013 har Musikkhøgskolen hatt et samarbeid med kommunene i Follo med mål om å styrke kunstens og kulturens plass i opplæringen og i samfunnet.

Som en del av dette samarbeidet har Musikkhøgskolens pedagogikkstudenter hatt praksisundervisning i kulturskolene i Follo denne våren. Undervisningsopplegget avsluttes med to konserter i Prøvesalen, hvor kulturskoleelevene medvirker sammen med studentene.

Denne konserten er en del av Lyden av Musikkhøgskolen

Forestillingsdatoer

Ferdigspilt

 • Scene
  :
  Prøvesalen
 • Pris
  :
  0 NOK
 • /
  Ingen pause

mars 2017

Ferdigspilt
Ferdigspilt