4.–6. mai

Simon

Ungdomsopera

Intro

Ensomhet, interaktivitet og tilhørighet er stikkord i denne nye operaen for ungdom.

Simon er 17 år, lever isolert på rommet sitt, og har kontakt med omverdenen utelukkende gjennom PCen. En kveld treffer han Mia gjennom en kamerabrille, noe som blir starten på noe nytt for dem begge. Mia avdekker hemmeligheter i Simons liv – som han knapt nok var klar over selv – og bestemmer seg for å hjelpe ham ut av ensomheten.

Den tyske komponisten Gerhard Stäbler og den norske dramatikeren Christopher Grøndahl har på oppdrag fra Femte Rad Produksjoner laget en opera som er både leken, alvorlig og moderne. Målet er å formidle nyskapende musikkteater på høyt internasjonalt nivå for ungdom, med en tematikk som de kan kjenne seg igjen i: Å føle seg utenfor, å ønske å bety noe for andre, og å kjenne tilhørighet. I tillegg legger operaen vekt på den virtuelle virkeligheten.

Simon er det første samarbeidsprosjektet mellom Gerhard Stäbler og Christopher Grøndahl, og er også Grøndahls første operalibretto.

Regi er ved Victoria Bomann-Larsen, og scenografi og kostymer ved Sunniva Bodvin.

Simon er produsert med støtte fra Kulturrådet.

European Opera Days

EOD-logo

European Opera Days - De europeiske operadager - feirer opera som kunstform over hele Europa i perioden 5.-14. mai. Hensikten er å bidra til at opera blir en del av den allmenne kulturopplevelsen og til å styrke operakunstens posisjon i dagens samfunn. 

Opera er en europeisk kunstform som overvinner nasjonale og språklige barrierer gjennom det universelle språket som musikken er. Operakunstens temaer og kjerneverdier er sentrale i europeisk kultur, som er en del av vår felles identitet.

Opera i dag utforsker, kommenterer og inspireres av den verden vi lever i, og på den måten bidrar til utviklingen av et kreativt samfunn, som er nødvendig for en sunn samfunnsutvikling.  Tilgang til opera bør derfor være tilgjengelig for alle europeiske borgere.

 

European Opera Days celebrate opera as an art form, all over Europe, in the period 5 – 14 May. The aim is to help bring opera into the mainstream of cultural practice and to enhance its appreciation in today’s society. 

Opera is the European art form whichovercomes national and linguistic barriers through the universal language of music. Its core values and themes are central to European culture, which is part of our common identity. 

Opera today explores unconventional spaces and forms and draws inspiration from the world in which we live today. It plays a major role in contemporary artistic and cultural life and contributes to the development of a creative society, which is essential to our lives.  Access to opera should therefore be promoted for all European citizens.

Forestillingsdatoer

Ferdigspilt

 • Scene
  :
  Prøvesalen
 • Pris
  :
  100 - 200 NOK
 • /
  Ingen pause

mai 2017

Ferdigspilt
Ferdigspilt
Ferdigspilt
Ferdigspilt
Ferdigspilt