13.–15. april

Heimferd

Konsertant fremførelse av Irgens-Jensens store verk om Olav den hellige

Ferdigspilt

Intro

Ludvig Irgens-Jensens Heimferd har blitt omtalt som Norges nasjonaloratorium og som et musikalsk nasjonalmonument. Det store verket for syv solister, stort kor og orkester ble skrevet i 1930, til 900-årsjubileet for Olav den helliges død og kristendommens innføring i Norge.

En rik, norsk tradisjon

Norge er en ung operanasjon. I 2018 runder institusjonen Den Norske Opera & Ballett 60 år, i tillegg markerer vi at det nye operahuset i Oslo er 10 år. Likevel besitter også vi i Norge en musikkdramatisk tradisjon vi skal ta vare på og løfte frem. Heimferd viser at det finnes en rikdom i dette materialet som fortjener å settes opp igjen.

Dramatisk symfoni

Heimferd blir også kalt «Olavs-oratoriet» og handler om kong Olavs kamp for makten i Norge og for den kristne tro. Selv kalte Irgens-Jensen verket for en «dramatisk symfoni», noe som peker på hvordan musikken er satt sammen av enkeltscener som inngår i en større helhet.

Irgens-Jensen var inspirert av de store romantiske komponistene, som Anton Bruckner og Johannes Brahms, og bruker musikalske ledemotiver for å karakterisere kongen, fienden og solen. Her hører vi slaget på Stiklestad satt til musikk, men også den vakre morgenstemningen før selve slaget og syner som viser seg i naturen omkring Olav. Ved å bruke gamle kirketonearter, knytter Irgens-Jensens verk forbindelser både til middelalderens kirkemusikk og de norske folketonene.

Politiske konflikter og kunstnerisk suksess

I 1930 var Nidarosdomen nylig restaurert og kirken hadde fått et nytt orgel. I den forbindelse utlyste den norske regjeringen en konkurranse: De ønsket en kantate som skulle fremføres til Olsok. Trønderen Olav Gullvåg (1885–1961) vant tekstkonkurransen, med sitater blant annet fra Snorres kongesagaer. Til denne skrev Irgens-Jensen musikken som vant førsteprisen.

På grunn av politiske konflikter ble ikke Heimferd satt opp i Trondheim. Byens innbyggere var svært misfornøyde med Stortingets avgjørelse om å døpe om byen til Nidaros. Mange mente det var nynorskfolkets feil, nynorskmannen Olav Gullvåg ble kalt «en trøndersk forræder» og de lokale korene i byen nektet å fremføre verket. Derfor var det i Oslo Heimferd ble oppført første gang, i desember 1930. Den ble en kjempesuksess. På litt over to måneder ga Oslo-Filharmonien hele 13 fremførelser. Det ble også sendt på radio to ganger, noe som ikke var vanlig. I årene som fulgte ble Heimferd oppført flere ganger, og i 1937 kom verket til slutt til Trondheim.

Til tross for verkets popularitet i 1930-årene, var det i mange år lite fremført. Antakelig på grunn av verkets nasjonalistiske tendenser, nektet nazistene oppførelser av verket under annen verdenskrig. Rett etter krigen, i 1947, ble det satt opp som opera på Det Norske Teatret i Oslo. De senere årene har Heimferd fått ny oppmerksomhet, med en rekke framførelser. 

 • Gratis introduksjon en time før forestilling 

10. april arrangeres gratis seminar om Heimferd

 

 

 

 

  • Musikk Ludvig Irgens-Jensen
 • Libretto Olav Gullvåg
 • Musikalsk ledelse Peter Szilvay
 • Medvirkende Operakoret, Operaorkestret, Barnekoret

Roller

Hovedroller

Forestillingsdatoer

Ferdigspilt

 • Scene
  :
  Hovedscenen
 • Pris
  :
  100 - 595 NOK
 • /
  1 pause

april 2018

Ferdigspilt
Ferdigspilt