26. mars

Lyden av kulturskolene i Follo

Ferdigspilt

Intro

Med elever fra kulturskolene i Follo. Siden 2013 har Musikkhøgskolen hatt et samarbeid med kommunene i Follo med mål om å styrke kunstens og kulturens plass i opplæringen og i samfunnet.

Som en del av dette samarbeidet har Musikkhøgskolens pedagogikkstudenter hatt praksisundervisning i kulturskolene i Follo denne våren. Undervisningsopplegget avsluttes med to konserter i Prøvesalen, hvor kulturskoleelevene medvirker sammen med studentene.

Denne konserten er en del av Lyden av Musikkhøgskolen

  Forestillingsdatoer

  Ferdigspilt

  • Scene
   :
   Prøvesalen
  • Pris
   :
   0 NOK
  • /
   Ingen pause

  mars 2017

  Ferdigspilt
  Ferdigspilt