Ballettskolens opptaksprøve

Intro

GENERELT OM OPPTAK

Ballettskolen ved Den Norske Opera & Ballett kan ta inn elever fra de er seks år gamle. Nybegynnere kan være mellom seks og ni år for jenter, og mellom syv og ti år for gutter. For elever eldre enn dette kreves normalt at de har en del trening i klassisk ballett bak seg. Alle må gjennom en opptaksprøve for å kartlegge blant annet fysiske forutsetninger og musikalitet.

For en som ønsker å drive seriøst med ballett, anbefales det ikke å vente for lenge med å søke, da det erfaringsmessig blir vanskeligere å komme inn jo eldre man er. Dette henger sammen med treningsomfanget, som er større enn ved de fleste private ballettskoler, og med den tette oppfølgingen som disiplinert trening i relativt små grupper muliggjør. Ballettskolen har opptaksprøve umiddelbart etter skolestart hver høst. Den blir annonsert på operaen.no og i forskjellige aviser.

Alle som søker seg til Ballettskolen må gjennom en opptaksprøve. Etter vurdering av søkerne – hvor en vektlegger dimensjoner som fysisk egnethet inkludert bevegelighet, koordinasjon, spenst, musikalitet, konsentrasjonsevne og energi – tas om lag en tredel av søkerne opp til et prøvesemester. Elevene har to ganger i året vurderingsklasser som sammen med arbeidet gjennom terminen danner grunnlag for en skriftlig vurdering til foreldrene. Det er trening 1 gang pr uke  for 6-7-åringene, 3 ganger pr uke for 8-10 åringene, og så øker det på videre inntil 6 dager i uken for de 2-3 eldste gruppene. 

OPPTAK HØST 2016 

Tirsdag 30.8 gutter og jenter i alderen 8 -10 år
Onsdag 31.8 gutter og jenter i alderen 8 -10 år
Torsdag 1.9 gutter og jenter i alderen 10 -12 år med noe treningsbakgrunn 
Tirsdag, 6.9 gutter i alderen av 7 år og jenter i alderen 6-7 år
Onsdag, 7.9 gutter i alderen av 7 år og jenter i alderen 6-7 år

REGISTRER DEG HER!

 

Registrer deg her

Velg spilledato for Ballettskolens opptaksprøve

 • Scene
  :
  OPPTAK HØST 2016
 • Pris
  :
  OPPTAK HØST 2016
 • /
  Ingen pause