Hopp til hovedinnhold
Handlekurv Min side

Carte Blanche:

BIRGET;
ways to deal,
ways to heal

Foto: Helge Hansen/Montag/Carte Blanche
Kjøp
Spilles
9. februar–12. februar
SCENE
Scene 2
Varighet
1 t

Dans om statsovergrep og forsoning

Koreograf Elle Sofe Sara og kunstner Joar Nango retter et lekent, men kritisk blikk på statens måte å håndtere koloniarven på i Carte Blanches nye forestilling.

Det samiske uttrykket birget betyr mestring og overlevelse i et miljø i endring. Med BIRGET; ways to deal, ways to heal inviterer koreograf Elle Sofe Sara, kunstner Joar Nango og Carte Blanche til en forestilling som bygger bro mellom fortiede generasjoner og institusjonell skyld. 

Dette er Sara og Nangos første verk skapt for Carte Blanche, Norges nasjonale kompani for samtidsdans – og urpremieren finner sted her i Operaen. 

Deler traumer og personlige historier 

De siste tiårene har flere vestlige land satt ned kommisjoner for å undersøke historien til minoritetsgrupper utsatt for systematiske statsovergrep. Eksempler på slike overgrep er apartheidregimet i Sør-Afrika, internatsystemet i Canada og systematisk undertrykkelse av det samiske folket og inuittene i de nordiske statene. 

Kan deling av traumer og personlige historier skape et empatisk rom som bidrar til å gjenoppbygge vennlige relasjoner med en ansiktsløs stat? 

Med denne forestillingen søker Carte Blanche etter å samle, lytte til og bygge en kollektiv bevegelse som gjør forsoningen synlig, ikke bare formalisert. BIRGET; ways to deal, ways to heal tar et lekent, men kritisk blikk på statens måte å håndtere sin koloniarv på.  

 • Co-produseres av Den Norske Opera & Ballett og Festspillene i Bergen 2023. 

Kunstnerisk team og medvirkende

 • Idé, konsept
  Elle Sofe Sara, Joar Nango
 • Koreografi
  Elle Sofe Sara
 • Scenografi
  Joar Nango
 • Dramaturg
  Thomas Schaupp
 • Kostymedesign
  Indrani Balgobin
 • Musikk
  Ánndaris Rimpi
 • Lysdesign
  Arne Kambestad
 • Researcher
  Ravdna Turi Henriksen
 • Documentary maker
  Ken Are Bongo
 • Medvirkende
  Carte Blanche – Norges nasjonale kompani for samtidsdans
 • Dansere
  Irene Vesterhus Theisen, Anne-Lise Rønne, Ole Martin Meland, Aslak Aune Nygård, Caroline Eckly, Dawid Lorenc, Adrian Bartczak, Noam Eidelman Shatil, Nadege Kubwayo, Hanne van Driessche, Brecht Bovijn, Gaspard Schmitt, Daniel Mariblanca, Tilly Sordat

Samisk tekst

Dánsačájáhus Elle Sofe Sara & Joar Nango 

Carte Blanche, Norgga našunála lávdi dálááiggedánsii, rahpá 2023 giđđaáigodaga Oslos, Norsk Opera & Ballet lávddis čájáhusain «BIRGET». Dán leaba ovttasráhkadan koreográfa Elle Sofe Sara ja dáiddár Joar Nango. 

Čájáhusa namma lea Birget. Dat muitala ahte olmmoš nagoda ja ceavzá rievddalmas dilis. Čájáhusain «BIRGET» de Elle Sofe Sara, Joar Nango ja Carte Blanche bovdejit geahččat hávddodeaddji oktavuođa olbmuid geat jávohuvve ja institušuvnnalaš sivalašvuođa gaskkas.    

 Maŋemus logijagiin leat olu oarjemáilmmi riikkat ásahan kommišuvnnaid guorahallat unnitlogujoavkkuid historjjá geat leat gillán stáhta systemáhtalaš veahkaválddi. Ovdamearkan namuhit Lulli-Amerihká apartheidstivrema, Kanada internáhttavuogádaga ja mo davviriikkat leat systemáhtalaččat deaddán sámi álbmoga ja inuihtaid.  

Sáhttá go traumaid ja persovnnalaš historjjáid juogadeapmi ásahit empáhtalaš oktasašlanja mii dahká ahte fas oažžu áigái luohttevaš oktavuođaid stuorra stáhtain. 

Čájáhusas mii čohkket, guldalit ja ráhkadit kollektiivvalaš lihkastaga mas oaidnit eallilan soabahusa, dan sadjái go dušše formáliseret dan. «BIRGET» geahččá leaikkastalli, muhto moaitevaš čalmmiin vuogi movt Stáda lea duhppen iežas kolinisttalaš árbbi.  

BIO  

Elle Sofe Sara (r.1983) lea koreográfa ja rešisevra. Son orru ja bargá Guovdageainnus Finnmárkkus. Son lea ráhkadan dánsačájáhusa luđiin «Vastadus eana The answer is land» ja maiddái máŋggaid bálkkašuvvon oanehisfilmmaid. Elle Sofe dáiddalaš doaimmas lea dávjá sadji addojuvvon dasa ahte ovddeš ja dáláš deaivvadit, mas oidno fysalaš ja vuoiŋŋalašvuohta ja čielga gaskaoamit. Sara lea KHIOs váldán koreográfiija MA, ja lea leamaš festiválprofiila Davvi-Norgga riemuin Hársttákas (2020, 2021) ja dál son lea bargamin vuosttaš speallofilmmain mii lea máilmmi vuosttaš juoiganmusikála filbma.    

  

Joar Nango (f.1979) lea arkiteakta ja dáiddár. Son orru Tromssas. Su doaimmas leat lávgalaga dáiddá ja arkitektuvra, ja dávjá váldojit geahččit fárrui su installašuvnnaide. Son lea lohkan arkiteaktan NTNUs áigodagas 2002-2008. Son lea maid leamaš lonohallamis dáppe: 

BAS ja Kunsthochschule Berlin-Weißensee. Nango lea okta álggaheddjiin idealisttalaš arkiteaktakollektiivva Fellesskapsprosjektet å Fortette Byen (FFB), ja lei Bergena Festspillaid 2020 Festspilladáiddár.   

 

Biografier

Elle Sofe Sara

Elle Sofe Sara (f. 1984) er koreograf og regissør, og bor og virker i Guovdageaidnu (Kautokeino) i Finnmark. Hun har laget dansejoikeforestillingen Vastadus eana – The answer is land og flere prisbelønte kortfilmer. Saras kunstneriske arbeider avdekker ofte et rom hvor fortid og nåtid faller sammen, en kollasj av samisk fysisk- og åndelighet og enkle virkemidler. Sara har en MA i koreografi fra Kunsthøgskolen i Oslo, og hun var festivalprofil under Festspillene i Nord- Norge (2020, 2021). Nå er hun i gang med å lage sin første spillefilm, som også blir verdens første joikemusikal på film. 

Joar Nango

Joar Nango (f. 1979) er arkitekt og kunstner, bosatt i Tromsø. Han praktiserer i grenselandet mellom kunst og arkitektur, og integrerer ofte publikum i sine installasjoner. Nango studerte arkitektur ved Norges teknisk-vitenskapelige universitet mellom 2002 og 2008, og har også utvekslet til Bergen Arkitekthøgskole og Kunsthochschule Berlin-Weißensee. Nango var med å starte det idealistiske arkitekturkollektivet Fellesskapsprosjektet å Fortette Byen (FFB), og var Festspillkunstner under Festspillene i Bergen 2020. 

 

Pris
350 kr
 • torsdag 9. februar
  19:00 / Scene 2
 • fredag 10. februar
  19:30 / Scene 2
 • lørdag 11. februar
  18:30 / Scene 2
 • søndag 12. februar
  18:30 / Scene 2