Besøk fra Rossini Opera Festival

Feiring av Rossini-jubileet

Intro

  • / Scene 2 / Konsert

I 2018 er det 150 år siden komponisten Gioachino Rossini gikk bort. Dette markerer vi to hele dager til ende, med mesterklasser og sang-resital, i samarbeid med Rossini Opera Festival i Pesaro, Den italienske ambassade i Oslo og Det italienske kulturinstitutt.

Filmvisninger fra Rossini Opera Festival

3., 4., og 5.oktober kl.19.30 og 6. og 7.oktober kl.14.00, Prøvesal 1: Visning av fem forskjellige produksjoner på lerret fra Rossini Opera Festival i Pesaro