Årsrapporter

Den Norske Opera & Ballett er landets største musikk- og scenekunstinstitusjon og skal presentere opera, ballett og konserter av høyeste kunstnerisk kvalitet. DNO&B består av kompaniene Nasjonalballetten og Nasjonaloperaen, foruten Operaorkestret, Operakoret, Barnekoret og Ballettskolen. Som eneste nasjonale og riksdekkende institusjon innen sine kunstarter, skal DNO&B bidra til å videreutvikle den skapende og produserende opera- og ballettvirksomheten i landet. Institusjonen er organisert som et aksjeselskap og eies 100 prosent av Den norske stat.

Her finner du Den Norske Opera & Balletts årsrapporter i pdf-format. De inneholder blant annet regnskapet og oversikt over spilte forestillinger og konserter.