Ballettskolen

Om Ballettskolen

Ballettskolen ved Den Norske Opera & Ballett startet opp i 1965, og har gjennom mer enn 50 år vært Norges ledende skole for utdanning i klassisk ballett.

Vi er Nasjonalballettens egen skole, og vår målsetting er å gi barna en grundig og omfattende utdanning innen klassisk ballett, og slik følge opp Nasjonalballettens flotte utvikling de senere år. Dette skal vi gjøre gjennom et tilbud som holder et svært høyt nivå, også i internasjonal sammenheng.

Å være en del av Den Norske Opera og Ballett er en sterk motivator for det videre arbeidet med å gi våre talenter tett, utfordrende og positiv undervisning, for å gjøre dem til dyktige dansere med en sterk indre motivasjon.

Ballettskolen ved Den Norske Opera & Ballett bekjenner seg ikke til et spesielt undervisningssystem. Elevene undervises av en unik stab av internasjonale ballettpedagoger med bred og variert bakgrunn. Dette gir elevene et bredt stilmessig erfaringsgrunnlag som skal bygge opp mot den kombinasjon av ren klassisk teknikk og allsidighet som Nasjonalballetten demonstrerer og etterspør.Som et resultat av det gode arbeidet er det for tiden elever fra oss ved ledende ballettskoler her hjemme og ute i Europa, og ikke minst i ballettensembler som Nasjonalballetten og The Royal Ballet i London.

Viktig for vårt selvbilde er også de gode resultatene våre nåværende og tidligere elever de senere år har fått i den årlige nordisk-baltiske ballettkonkurransen i Sverige, den internasjonale konkurransen i Grasse i Frankrike, og ikke minst i prestisjetunge Prix de Lausanne.

I tillegg til ordinær trening er sceneerfaring en viktig del av utdanningen. Først og fremst gjennom deltagelse i Nasjonalballettens oppsetninger som Svanesjøen, The Hamlet Complex, Ghosts - Ibsens Gengangere, og ikke minst Nøtteknekkeren, hvor opp mot 90 ballettskoleelever deltar.

Men også i skolens årlige elevforestilling eller mindre forestillinger i Operaen, rundt om på skoler eller andre steder. Noen elever tas også ut til å delta i internasjonale ballettkonkurranser.

Ballettskolen passerer 50 års virke med en betydelig mengde optimisme i bagasjen, og stor tro på at vi fremover skal kunne oppfylle vår oppgave med å betjene Nasjonalballetten på en best mulig måte og fortsatt være en sentral aktør i utviklingen av norsk ballett. 

Knut Breder
Ballettskolesjef

Knut Breder / Leder Ballettskolen / Manager

Jörg Wiesner / Produsent / Producer

Irene Kantardjiev / Sekretær Ballettskolen / Secretary

Opptak

Ballettskolens opptaksprøve

Generelt om opptak

Ballettskolen ved Den Norske Opera & Ballett kan ta inn elever fra de er seks år gamle. Nybegynnere kan være mellom seks og ni år for jenter, og mellom syv og ti år for gutter. For elever eldre enn dette kreves normalt at de har en del trening i klassisk ballett bak seg. Alle må gjennom en opptaksprøve for å kartlegge blant annet fysiske forutsetninger og musikalitet.

For en som ønsker å drive seriøst med ballett, anbefales det ikke å vente for lenge med å søke, da det erfaringsmessig blir vanskeligere å komme inn jo eldre man er. Dette henger sammen med treningsomfanget, som er større enn ved de fleste private ballettskoler, og med den tette oppfølgingen som disiplinert trening i relativt små grupper muliggjør. Ballettskolen har opptaksprøve umiddelbart etter skolestart hver høst. Den blir annonsert på operaen.no og i forskjellige aviser.

Alle som søker seg til Ballettskolen må gjennom en opptaksprøve. Etter vurdering av søkerne – hvor en vektlegger dimensjoner som fysisk egnethet inkludert bevegelighet, koordinasjon, spenst, musikalitet, konsentrasjonsevne og energi – tas om lag en tredel av søkerne opp til et prøvesemester. Elevene har to ganger i året vurderingsklasser som sammen med arbeidet gjennom terminen danner grunnlag for en skriftlig vurdering til foreldrene. Det er trening 1 gang pr uke  for 6-7-åringene, 3 ganger pr uke for 8-10 åringene, og så øker det på videre inntil 6 dager i uken for de 2-3 eldste gruppene. 

 

Ballettskolen opptaksprøve

Elever og kurstilbud

Ballettskolen ved Den Norske Opera & Ballett har rundt 120 elever i alderen 6–16 år, hvorav 25 gutter.

Å bidra til å rekruttere flere gutter til dansen er noe skolen er svært opptatt av. Et element i dette arbeidet er å tilby guttene akrobatikk i tillegg til dansefagene. Det er ingen tvil om at også gutter har stor glede av å drive med dans når de først har fått erfaring med hvor utfordrende og givende det er. 

Det meste av undervisningen ved Ballettskolen skjer på ettermiddag og kveld. Etter flere års arbeid med å få myndighetenes støtte til et tilbud med ballettreningen integrert i skoledagen, har vi siden høsten 2008 inngått i et samarbeid med Utdanningsetaten og Ruseløkka skole for et slikt tilbud på ungdomsskoletrinnet. Tilbudet er et stort framskritt for norsk ballettutdanning, og bidrar også til å gjøre hverdagene enklere for elevene og deres familier.

Med støtte fra fag som ekstra tåspiss-trening for de litt eldre jentene, akrobatikk for guttene, karakterdans, moderne dans, pas de deux, og innstudering av solo- og gruppe-repertoar, gis elevene en omfattende og grundig opplæring i ballett. De gis gjennom dette opplegget muligheten til å utvikle seg til et høyt nivå når det gjelder danseriske ferdigheter, og samtidig oppnå forståelse av hva som kreves av en profesjonell danser. I tillegg til vårt omfattende kurstilbud anbefaler vi våre elever å delta på sommerkurs, ikke minst på sommerkurset vi selv har arrangert for egne elever de senere år, i samarbeid med andre ledende nordiske ballettskoler. Nær kontakt med National Ballet School i Toronto har gitt oss mulighet til å ha gjestepedagoger fra denne ledende skolen. Dette har gitt elever og pedagoger inspirasjon – og en perfekt start for en ny sesong. 

Alle våre klasser har et begrenset antall elever. Hvert enkelt barn får derved mye oppmerksomhet fra pedagogene, med mulighet for rask fremgang. Det aller meste av undervisningen foregår til levende pianoakkompagnement. Skolen anser dette som svært viktig for å utvikle elevenes forståelse av relasjonen mellom musikk og dans, og ikke minst fordi det gir pedagogene anledning til maksimal konsentrasjon på elevene, også mellom øvelsene. Ballettskolen er så heldig å ha noen av Norges fremste ballettrepetitører i sin stab.

Hva skjer

Facebook

Ballettskolens pedagoger