Aranka Sestak

Pedagog, klassisk rekrutteringsparti, begynnere

Intro

Kort bio

Rolle:

Pedagog, klassisk rekrutteringsparti, begynnere

Utdanning fra Praha og DNOs ballettskole, med studieopphold i bl.a. London, Stockholm, København og USA. Har danset i Høvik Ballett og ved DNS i Bergen. Er utøvende mimiker og koreograf. Ansatt ved skolen siden 1981.