Brian Toney

Pedagog, karakterdans og repetitør

Intro

Kort bio

Rolle:

Pedagog, karakterdans og repetitør

Utdanning fra Rambert School, London, med videre studier i England , Østerrike og Estland.
Danset i flere ensembler før han var i Nasjonalballetten frem til pensjonsalder. Gjør fortsatt ledende karakterroller.

Ved ballettskolen siden 1979 som repetitør og 1998 som pedagog.