Larissa Savenkova

Pedagog, klassisk nivå I og II

Intro

Kort bio

Rolle:

Pedagog, klassisk nivå I og II

Larissa har danseutdanning fra den statlige ballettskolen i Perm og ble deretter ansatt som danser ved Opera og balletteateret i Samara i 8 år. Fra 1990 ble hun ansatt ved Den store opera og balletteater i Warszawa og i 1994 i Nasjonalballetten, der hun danset i 12 år.  Hun har 5-årig ballettpedagogutdannelse fra Statens Akademi for Kunst og Kultur i Perm, med fagkretsen; klassisk ballett, karakterdans, koreografi og kunstnerisk ledelse med utmerkelse.  

Hun underviste ved skolen første gang høsten 2001