Barnekoret

Om Barnekoret

Barnekoret ved Den Norske Opera & Ballett ble etablert våren 2002, og deltar både på ordinære opera- og ballettproduksjoner og ved spesielle anledninger. Koret består av omtrent 70 barn, både gutter og jenter, som har vært gjennom omfattende opptaksprøver.

Koret er delt inn i grupper for de som er 6–10 år og 10–17 år. Barna undervises ukentlig i sang, drama og bevegelse.

Koret har vært med i flere av Nasjonaloperaens hovedsceneoppsetninger, blant annet Tosca, Den fjerde nattevakt, La bohème, Tryllefløyten, Otello, Rosenkavaleren, Macbeth, Hans og Grethe, Cavalleria rusticana / Pagliacci, Peer Gynt og Carmen. I løpet av de siste årene har Barnekoret også spilt en rekkeegne produksjoner tilrettelagt for unge utøvere, som henvender seg til et ungt publikum, blant annet Brundibar, Det store bankranet, Vi lager opera, Pollicino, Forhekset - med tryllestav i operaen, Askepott, Der Jasager Lillebror og Knerten og Stormen – forteljinga om Miranda og Ferdinand, som vant den internasjonale prisen RESEOs Opera for Young Audiences Award 2014. I disse produksjonene har barna hatt alle de sentrale rollene.

Edle Stray-Pedersen / Leder / Dirigent / Manager / Conductor

Gunnar Bergstrøm / Produsent / Regissør / Producer / Director

Opptak

Barnekoret tilbyr et medlemskap i landets største musikk- og sceneinstitusjon, og gir dem faglige utfordringer gjennom deltakelse i større og mindre operaproduksjoner, egne korkonserter, og konserter sammen med Operaorkestret og andre aktører.

Alle som søker opptak til Barnekoret ved Den Norske Opera & Ballett må gjennom en prøve der man blant annet forsøker å danne seg et bilde av barnets musikalsk og scenisk potensial for å være med på korets aktiviteter. Det avholdes opptaksprøve til Barnekoret hver vår, som består av en forberedt selvvalgt sang, som fremføres uten instrumentledsagelse, og enkle gehør- og dramaøvelser.

Opptaksprøve

Det blir nytt opptak til Barnekoret i juni 2018. Nærmere dato annonseres senere.
 
Det er fint hvis barnet kan synge en sang for oss. Dette kan for eksempel være et vers av en barnesang eller en julesang.   
Selve prøvesangen tar ca. 10 minutter, men litt ventetid kan forventes i forkant. 
 
 

 

Håndbok for Barnekoret