Marta Færevaag Hjelle

Stabsdirektør

Intro

Kort bio

Rolle:

Stabsdirektør

Marta Færevaag Hjelle var stabsdirektør i Den Norske Opera & Ballett frem til august 2015.

Stabsdirektøren har ansvaret for alle interne stabs- og støttefunksjoner som økonomi, innkjøp, personal, IKT, arkiv, sikkerhet og forvaltningen av Operahuset. Her jobber det ca. 50 medarbeidere.

Marta Færevaag Hjelle er siviløkonom og har sin utdanning fra Norges Handelshøyskole i Bergen og Hautes Études Commerciales i Paris. Hun har arbeidet i Sosial- og Helsedepartementet, Utenriksdepartementet, Statskonsult og Rikshospitalet/Oslo universitetssykehus. Da hun startet i Den Norske Opera & Ballett 2010, hadde hun tilbakelagt nærmere ti år innenfor sykehusledelsen, først på Rikshospitalet og dernest på Oslo universitetssykehus. Hun var blant annet økonomidirektør på Rikshospitalet i halvannet år inntil sykehuset ble del av Oslo universitetssykehus, der hun ble ansvarlig for den samlede budsjettprosessen i det nye helseforetaket.