Tom Remlov

Administrerende direktør

Intro

Kort bio

Rolle:

Administrerende direktør

Tom Remlov begynte som administrerende direktør og ny toppsjef i Den Norske Opera & Ballett 1. august 2008, med det oppdrag å etablere virksomheten i det nye operahuset og utvikle en organisasjon i samsvar med Den Norske Opera & Balletts rolle som ledende nasjonal kulturinstitusjon, der opera og ballett er likeverdige kunstarter.

Remlov er en av grunnleggerne av Norsk Forsøksgymnas, der han tok realartium i 1968. Han er utdannet som teaterinstruktør og dramaturg i Norge og England, og arbeidet som skribent, skuespiller og universitetslærer i London fra 1971 til 1978. Han var teatersjef ved Den Nationale Scene i Bergen fra 1986 til 1996, der han som del av en banebrytende satsning på ny, norsk dramatikk blant annet lanserte den nå verdenskjente Jon Fosse. Fra 1996 til 2001 var han direktør for det nasjonale filmselskapet Norsk Film AS, og fra 2001 til 2008 førsteamanuensis og leder for produsentutdanningen ved Den norske filmskolen.

Remlov har hele sitt yrkesaktive liv vært virksom som foredragsholder, kursleder, kåsør, artikkelforfatter og organisasjonsmenneske – blant annet som styreleder i den statlige stiftelsen Office for Contemporary Art Norway (OCA, 2001-2009) og i Filmfondet FUZZ AS (2006-). Han har oversatt og/eller hatt tekstansvaret for ca. 30 sceneforestillinger og ca. 10 filmer, er medeier i filmselskapet USF International AS, og har produsert/co-produsert et tjuetalls filmer, deriblant Insomnia (originalversjonen), Aberdeen, Heftig og begeistret (som han fikk Amanda-prisen for, som "Årets film 2001"), Det største i verden og Musikk for bryllup og begravelser.

Baktanker - brev fra Tom

 • Sluttord

  I desember 2006 – for snart åtte år siden – ble jeg tildelt stillingen som administrerende direktør for Den Norske Opera & Ballett. Jeg var stolt som en hane og gledet meg som et barn. 

  Les mer om Sluttord
 • Kulturhusenes tid

  I midten av mars innviet Hamar sitt nye, flotte kulturhus, midt i byen. Og lokalt var viraken stor. Men i riksmediene var reaksjonen skeptisk, ja, bent frem hånlig. Og slik har mønstret vært ved alle tilsvarende anledninger de seneste årene. 

  Les mer om Kulturhusenes tid
 • Grunnloven

  Der jeg var på nyttårsaften, var det flere som mente Kongen hadde vært litt selvgod i årets tale. Han ba dagens nordmenn tenke seg situasjoner der vi ble forfulgt for våre meninger, eller for vår tro, eller fikk hus og hjem konfiskert, og så føyde han til:  "Slik er det ikke hos oss." Han snakket om Grunnloven, om hvordan den personlige og politiske frihet den garanterer oss, ikke er noen selvfølge mange andre steder i verden.

  Les mer om Grunnloven
 • Blir det noen gang ferdig?

  En av vår partnere i næringslivet fortalte meg en gang om en oppdagelse han hadde gjort i sin tid som leder av et kjøpesenter. Opprinnelig hadde han fryktet konsekvensene av ombygginger. De skaper jo så mye bry for kunder, tenkte han, hvordan skulle han forhindre at de fant seg andre steder å gå? 

  Les mer om Blir det noen gang ferdig?
 • Partnere

  Vi kaller dem ikke sponsorer, her på Den Norske Opera & Ballett. Vi kaller dem samarbeidspartnere. Det er dét de er, alle de forskjellige selskapene vi har avtaler med. Selvfølgelig yter de økonomisk, og la dét være klart: deres samlede bidrag er helt avgjørende for det vi holder på med. Men først og fremst er de våre partnere

  Les mer om Partnere
 • Handlingsregelen som forsvant

  Regjeringsskiftet vil selvfølgelig også bringe endringer for norsk kulturliv. Men er det grunn til uro? Jeg tror ikke det. Vi har det siste ti-året hatt en så klar konsensus om de store linjer i norsk kulturpolitikk, at ingen av oss egentlig forventer noe jordskjelv. Justeringer vil det bli, men få radikale grep.  

  Les mer om Handlingsregelen som forsvant
 • Opera og Ballett for hele landet

  I 2012 kom det endelige gjennombrudd for direkteoverføring til kino av norske scene- og konsertproduksjoner. Og i dette arbeidet har Den Norske Opera & Ballett vært en sentral aktør, av både gode og åpenbare årsaker. På mange måter er våre kunstarter særlig egnet til en slik videreformidling. Både opera og ballett er i sitt vesen spektakulære. 

  Les mer om Opera og Ballett for hele landet
 • Det store spørsmålet om kvalitet

  I begynnelsen av mars kom "Kulturutredningen 2014". Den har vært imøtesett med stigende spenning i hele norsk kulturliv. Her hadde den rødgrønne regjeringen  nedsatt et uhildet og utenforstående og særs kompetent utvalg, ledet av fylkesmann og tidligere kulturminister Anne Enger, med det eksplisitte oppdrag å foreta en kritisk gjennomgang av de rødgrønnes Kulturløft, og på det grunnlag foreslå en retning for kulturpolitikken etter 2014.

  Les mer om Det store spørsmålet om kvalitet
 • Å finne sin plass – En ny tid for europeiske kulturinstitusjoner

  Artikkel i Samtiden nr.1/ 2012

  Kulturinstitusjoner har et oppdrag for det samfunnet de er en del av. Det er det langt fra alle som har tatt inn over seg. 

  Les mer om Å finne sin plass – En ny tid for europeiske kulturinstitusjoner
 • Om å komme under vær med seg selv

  Finnes det en fellesnevner mellom Operaen i Kristiansund (OiK), Barratt Dues musikkinstitutt (BD) og industrigründeren Ståle Kyllingstad fra Jæren (SK)? Jeg tror det. Det er iallfall påstanden bak mine refleksjoner denne gang. La oss se om det holder.

  Les mer om Om å komme under vær med seg selv
 • Publikumsutvikling

  Det er et relativt nytt begrep i norsk kulturliv, dette - publikumsutvikling. Det er en oversettelse av det engelske audience development, og er en sekkebetegnelse for teknikker og tiltak som skal gi oss et både større og bredere publikum. I politikken har det sitt motstykke i kravet om inkludering - om at det offentlige finansierte kulturlivet skal favne alle. 

  Les mer om Publikumsutvikling
 • Omgivelser

  Da Munchs Skrik gikk under hammeren i New York på senvåren, var motivet gjengitt over alt i media. Og plutselig slo det meg: Bakgrunnen er jo en utsikt fra Ekebergåsen, og hva betyr dét?

  Les mer om Omgivelser
 • Våre nye navnetrekk

  Denne sesongen markerer starten på en ny epoke for Den Norske Opera & Ballett. Begge våre kompanier - Nasjonalballetten og Nasjonaloperaen - har fått ny ledelse. Sammen med musikksjef John Helmer Fiore er det fra nå av ballettsjef Ingrid Lorentzen og operasjef Per Boye Hansen som skal gi vår virksomhet sin signatur. 

  Les mer om Våre nye navnetrekk
 • Bare klapp

  En av våre ledende dansere belærte meg en gang om forskjellen mellom et norsk og et russisk publikum. Med sin tre hundre år lange ballett-tradisjon er russerne særs kyndige, fikk jeg vite, og derfor er de krevende å danse for – og de driver en til større prestasjoner enn man selv tror er mulig. Han hadde aldri selv danset i Russland, men dette hadde han fra russiske kolleger som har gjestet her i Oslo.

  Les mer om Bare klapp
 • Verker underveis

  I samarbeid med Norsk Komponistforening og med generøs økonomisk bistand fra Anders Jahres Humanitære stiftelse, har Den Norske Opera & Ballett etablert et program for utprøving og utvikling av nye verker innen våre kunstarter. Vi kaller det Verker underveis, og etter at vi kom i gang på senhøsten i fjor, gir den interessen og aktiviteten programmet allerede nå har generert, stor grunn til optimisme.

  Les mer om Verker underveis
 • En åpen og opplyst offentlig samtale

  Les mer om En åpen og opplyst offentlig samtale
 • En fremtidig kulturpolitikk

  Les mer om En fremtidig kulturpolitikk
 • Datid og nåtid

  Les mer om Datid og nåtid
 • En visjon

  Les mer om En visjon
 • Når prestasjonskultur møtes

  Les mer om Når prestasjonskultur møtes
 • Opera & Ballett

  Les mer om Opera & Ballett
 • Penger

  Les mer om Penger
 • Et annet sted

  Les mer om Et annet sted
 • Vår historie

  Les mer om Vår historie
 • Et arnested

  Les mer om Et arnested
 • Husker du

  Les mer om Husker du
 • To fanebærere for kvalitet

  Les mer om To fanebærere for kvalitet
 • Tid for talent

  Les mer om Tid for talent
 • Fullt hus

  Les mer om Fullt hus
 • Om å samle landet

  Les mer om Om å samle landet
 • Med nye briller

  Les mer om Med nye briller
 • Øyeblikket og evigheten

  Den klassiske ballettens tåspiss er for meg selve innbegrepet av hva all scenekunst dreier seg om. 

  Les mer om Øyeblikket og evigheten
 • Kunstneren som entrepenør

  Les mer om Kunstneren som entrepenør
 • Over alle grenser

  Les mer om Over alle grenser
 • Sambygdinger

  Les mer om Sambygdinger
 • Den andre scenen

  Les mer om Den andre scenen
 • Valget

  Les mer om Valget
 • Baktanker august 2009

  Les mer om Baktanker august 2009
 • Nordfjordeid

  Les mer om Nordfjordeid
 • Første etappe

  Les mer om Første etappe
 • Publikum og målinger

  Les mer om Publikum og målinger
 • Det nye Bjørvika

  Les mer om Det nye Bjørvika
 • Scenekunstens triumf

  Les mer om Scenekunstens triumf
 • Om å senke skuldrene

  Les mer om Om å senke skuldrene
 • Det er her det skjer

  Les mer om Det er her det skjer
 • Etter valget

  Det er noe ufriskt i den kulturpolitiske debatten som har vært ført de siste årene. Vi trenger en utluftning. Det må vår neste kulturminister sørge for – uansett hvilken regjering valget gir oss.

  Les mer om Etter valget