Baktanker august 2009

August 2009

I april 2008 fikk Norge et operahus i verdensklasse. Nærmest over natten skapte det en ny situasjon for opera- og ballettkunsten her i landet. Vi hadde endelig fått et instrument som kunne yte kunstartene rettferdighet, med en akustikk og en sceneteknikk som ga våre utøvere de aller mest finstemte strenger å spille på. Nytt var det også med så stor interesse fra et så stort publikum. Og gjennom det halvannet året som er gått har Den Norske Opera & Ballett stått i fornyelsens tegn. Et hus som dette setter en ny standard, og det krever nye måter å arbeide på. Det gir også så uendelig mange nye muligheter. Senest i sommer kunne vi by på nok en nyvinning: da innviet vi taket som konsertarena, med 8500 mennesker som et tettvevd teppe oppover marmoren foran scene og storskjerm på en lekter, mot dalende sol over Holmenkollåsen.

Nå – i september 2009 – trår vi så inn i en helt ny tid. Denne måneden markerer åpningen på første sesong under ny ledelse. Vi har nå tre likestilte kunstneriske sjefer, ballettsjef Espen Giljane, operasjef Paul Curran og musikksjef John Helmer Fiore, som kompromissløst skal forfølge og forsvare sine kunstarters kvalitet: Åpningsmånedens meget omfattende program er satt sammen nettopp for å vise hvilken mangfoldig mosaikk vi kan vente oss i årene som kommer, og hvilke idéer og idealer som vil bli styrende for vårt repertoar.

Hva er det så dette septemberprogrammet forteller oss? Vårt hus kommer til å bli en arena for nye norske navn: Regissøren Ole Anders Tandberg, dirigenten Eivind Gullberg Jensen, koreografene Alan Lucien Øyen og Jo Strømgren er særlig opplagte og profilerte eksempler på en bevisst satsning, der enestående talenter vil bidra med norsk egenart innenfor våre internasjonale kunstarter. Det vil bli gitt rom for nye verker: I løpet av denne måneden vil vi by på ikke mindre enn fem uroppførelser, fra Synne Skouens korverk Bill. mrk. til Christian Eggens Eine Bitte via de tre nye koreografiene som utgjør Septemberdans 2009. Uprøvde verker er alltid en utfordring, men vår nye kunstneriske ledelse ser dette arbeidet både som en forpliktelse og en nødvendighet.Vi skal være et sted der opera- og ballettkunstens rike tradisjoner holdes i hevd og gjøres levende for et nåtidig publikum: De tre klassikerne Poppeas kroning, Giselle og Rusalka er fra hvert sitt århundre og favner på den måten den rike europeiske arven våre kunstarter øser av. Oppsetningene er samtidig skapt for dette huset, med signaturer hjemmehørende her og nå. 

Vi skal være et operahus for hele landet: Samme dag som vi feirer vårt 50-årsjubileum med festforestilling på Nasjonaloperaens Rusalka – direkteoverført til de tusen hjem gjennom NRK TV – viser Nasjonalballetten Septemberdans 2009 i Tromsø.

Alle våre ensemblers egenart skal dyrkes: Når Operaorkestret og Operakoret har sine egne konsertprogram, slik de også vil ha gjennom hele året, blir de desto sterkere medspillere i våre opera- og ballettforestillinger. På samme måte skriver Nasjonalballetten og Nasjonaloperaen historie når de gjør Monteverdis Il Combattimento (som vises på Prøvesalen sammen med Eine bitte under tittelen <-385->) som en samproduksjon mellom likeverdige partnere.

Slik kan vårt repertoar leses. Slik skal det leses. Det er alt sammen – helheten – som er Den Norske Opera & Ballett. Og når det tenkes som en helhet, slik denne septembermåneden er, får vi noe som vil være større enn summen av enkeltproduksjoner. 

Det er dette som er den nye tid.

Tom Remlov
Administrerende direktør