Det er her det skjer

Januar ’09

Opera og ballett – det er for disse edle kunster vårt nye operahus er bygget, i tillegg til musikk av mange slag. Og det er dét vi kan, og dét vi holder på med, alle vi som har vårt daglige virke her. 

Men det betyr ikke at våre saler og scener ikke kan romme andre aktiviteter. Og siden vi åpnet for tre-kvart år siden har vi hatt gleden av å slippe mange til her. Våre forskjellige samarbeidspartnere bruker oss flittig. Det offentlige henlegger viktige markeringer hit. Store organisasjoner velger seg vårt hus som ramme om sine arrangementer. På kort tid er Operaen blitt en av landets viktigste arenaer – utendørs som innendørs!  

For oss er dette både kjærkomment og meningsfylt.

Nå i 2009 har Næringslivets Hovedorganisasjon vært de første som meldte seg. Direktør Finn Bergesen og hans styre mente at NHOs tradisjonsrike januar-konferanse i sitt 20. år skulle ha et løft, og dét fikk den hos oss. 

Én ting er at valget av Operaen førte til større oppslutning om konferansen enn noensinne – ikke minst fra andre kanter av landet. Men viktigere er at en slik begivenhet slår en bro mellom kunstens verden og det øvrige samfunnsliv. Når statsministeren holder sin første viktige tale i dette valgkampåret, og det skjer fra Operaens hovedscene, var han ikke dårligere retoriker enn at han understreket det offentliges ansvar og rolle i norsk kulturliv. Og slik fortsatte den ene bidragsyteren etter den andre å ”spille på” kunst og kultur som ramme om sine innlegg.

Vi på vår side ønsker å vise vår tilhørighet i det samfunnet vi er en del av. Konferansens tema var ”Krise og konkurranse”, og vi ønsker å vise at vi ikke bare erkjenner men hilser velkommen at det er debatter som dette som også legger premissene for vårt virke. Dessuten ønsker vi å signalisere at vi vil være med og påvirke disse premissene – både de som gjelder oss selv og de som gjelder verden vi lever i. Operaen er en blomst i nasjonens knapphull, jo visst – men Operaen er også en aktør. 

Men det virkelige signalet vi ønsker å gi er at alt som foregår hos oss, er ment å ha betydning for livet vi lever her i landet. Selv den mest muntre og lettbente forestilling har en mening – om ikke annet: å gjøre livet lettere. Håpet er at dette er det endelige inntrykk både deltakerne og omverden vil sitte igjen med etter en slik konferansebegivenhet.Da vil det kanskje kjennes litt mer selvfølgelig, ja kanskje til og med nødvendig, å oppsøke oss igjen, med billett i hånd, for å se oss spille, synge og danse.


Tom Remlov 
Administrerende direktør