Opera og Ballett for hele landet

I 2012 kom det endelige gjennombrudd for direkteoverføring til kino av norske scene- og konsertproduksjoner. Og i dette arbeidet har Den Norske Opera & Ballett vært en sentral aktør, av både gode og åpenbare årsaker. På mange måter er våre kunstarter særlig egnet til en slik videreformidling. Både opera og ballett er i sitt vesen spektakulære. 

September 2013 
Le grand macabre
I Fokines verden

Paradoksalt nok tåler de derfor kameraets nærgående observasjon, uten at aktørenes prestasjoner virker overdrevne eller mister sin troverdighet - det er jo evnen til å forstørre uttrykket som er særmerket på kvalitet i begge kunstformene! Dessuten kan den riktige billedregi gi en ekstra dimensjon for tilskueren i kinosalen, som på denne måten kan komme tettere på utøveren og dermed få en mer nyanserik opplevelse. Samtidig kan tilskueren få en ekstra hjelp inn i verket gjennom produsentens styring av kameraets blikk. Kinovisninger gir derfor interessante faglige utfordringer og muligheter, noe jo ikke minst de senest årenes opera-overføringer fra The Metropolitan i New York har demonstrert for et stort publikum over hele verden.  Men vårt primære motiv er kulturpolitisk.  Det er DNO&Bs eksplisitte misjon - og oppdrag - å være et operahus for hele landet. Denne misjonen søker vi å oppfylle gjennom mange forskjellige grep. Vi har et stort og svært mangfoldig repertoar, og et program i vårt operahus som inkluderer uttrykksformer og aktiviteter langt utenfor vår kjernevirksomhet. Vi bedriver formidling på bred front, og vi legger til rette for at et publikum utenfor vårt geografiske nedslagsfelt også skal få enklest mulig tilgang til vårt hus. Dessuten reiser vi hvert år på turne, og vi samarbeider om produksjoner med både danse- og operamiljøer rundt om i landet. Likevel er det et stort publikum som ønsker å oppleve våre hovedscene-forestillinger, men som ikke får det. Det er dette direkteoverføringer til kino gir oss en helt ny mulighet til å gjøre noe med.

Våre kunstarter er jo særlig ressurskrevende, både når det gjelder utstyr, teknikk og antall medvirkende. Det betyr at de trenger særlig spesialiserte oppførelsesarenaer - eller sagt med et enkelt ord: et velutrustet operahus. En fullverdig opera- eller ballettproduksjon lar seg derfor vanskelig flytte på. Men med dagens digitale teknologi, og med både lyd- og billedproduksjonen av en slik kvalitet som den vi nå får til, kan vi faktisk bøte noe på dette. Opplevelsen kan selvsagt aldri bli den samme som i operahusets salong, og i en viss forstand er det kanskje også et poeng å fastholde forskjellen. Et avgjørende moment er imidlertid at det skjer samtidig: kinopublikumet vet at det de ser og hører utspiller seg der og da - de er med andre ord med på noe unikt, slik de levende kunstarters særkjenne tilsier.

I 2012 gjennomførte vi to pilotprosjekter, og det samlede resultat må betegnes som svært vellykket. I februar overførte vi vår storslagne nyproduksjon av "La Boheme", i Stefan Herheims nyskapende regi, til nærmere 60 saler fra Lindesnes til Kirkenes, og helt på tampen av året overførte vi så klassikeren "Nøtteknekkeren" til kinoer over hele landet. Dette har gitt oss den bekreftelsen vi håpet på om at den teknologien som er blitt spesialutviklet her i Norge, tilpasset det mottaker- og visningsutstyret norske kinoer har, nå fungerer som den skal.  Tilbakemeldingene fra publikum bekrefter også det, og fra kinosjefene var budskapet entydig og klart: dette ville de nå ha mer av!

Med Le grand macabre og I Fokines verden innleder Per Boye Hansen og Ingrid Lorentzen sin epoke som våre kunstneriske sjefer, og de er ikke minst opptatt av at det repertoaret vi skaper her i Bjørvika skal nå ut til flest mulig. I deres planer inngår derfor også klare ambisjoner om en gradvis økning i antallet kino-overføringer.  Problemet er at dette koster penger, og med DNO&Bs stramme økonomi kan vi ikke finansiere en slik aktivitetsøkning innenfor nåværende budsjettrammer. Men kinovisninger er fremtiden. Vi kommer til å få det til.

Tom Remlov
Administrerende direktør