Partnere

Vi kaller dem ikke sponsorer, her på Den Norske Opera & Ballett. Vi kaller dem samarbeidspartnere. Det er dét de er, alle de forskjellige selskapene vi har avtaler med. Selvfølgelig yter de økonomisk, og la dét være klart: deres samlede bidrag er helt avgjørende for det vi holder på med. Men først og fremst er de våre partnere

Desember 2013
Hoffmanns eventyr 
Nøtteknekkeren

De er aktører innenfor andre deler av norsk samfunnsliv, som gjør felles sak med DNO&B.
De ønsker å gjøre seg gjeldende i samspill med oss. Og de skaper et større rom rundt vår virksomhet, der vi har mye mer å hente enn rede penger. På én og samme dag nå i slutten av november hadde vi tre særlig slående eksempler på dette: 

Statkraft - som fra neste år av blir en av våre hovedsamarbeidspartnere - arrangerte en internasjonal klimakonferanse der ledende forskere fra hele verden var invitert til å drøfte aktuelle miljø- og energispørsmål med norske næringslivsledere og representanter for miljøbevegelsen. Konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen hadde utfordret meg til å delta som program- og debattleder, og en slik mulighet til å representere Operaen grep jeg selvsagt begjærlig. Jeg tror nok hverken akademikerne eller Rynning-Tønnesens sjefskolleger hadde ventet seg at det skulle dukke opp en aktør fra kulturlivet i en slik sammenheng. 

Hjemme i Bjørvika realiserte samtidig Volvo - en av våre andre hovedsamarbeidspartnere - et miljøprosjekt for og med oss. De hadde forært oss en flunkende ny el-bil, og nå ble dens faste plass utenfor sceneinngangen klargjort. Det blir den eneste bilen med lovlig parkering ved Operaen, og den vil ikke bare være et uhyre nyttig redskap i vårt daglige arbeid - den vil også være en daglig påminnelse om det miljøfokus en så stor virksomhet som vår bør ha.

Og samme kveld spilte Nasjonalballetten den første av to forestillinger på Mikhailovskij-teatret i St Petersburg. Invitasjonen fra den prestisjetunge Diaghilev-festivalen kom for mer enn et år siden, men det var ikke før vår mangeårige partner Jens Ulltveit Moe og hans selskap Umoe stilte midler til rådighet at vi kunne takke ja. Det er dyrt å dra utenlands, og innenfor våre stramme budsjetter må vi prioritere virksomheten her hjemme. Men en slik utflukt er ikke bare god norgesreklame - den er også kunstnerisk viktig: "De danset rett og slett som jeg aldri har sett før!" skrev ballettsjef Ingrid i sin første melding hjem.

Fellesnevneren er partnere som gjør oss synligere, modigere, sterkere, og fremfor alt: mer vidt- og frittenkende. De setter oss i stand til å oppfylle vårt samfunnsoppdrag på nye og flere og rikere måter, til å styrke kvaliteten på vårt arbeid og bredden i vårt publikumsnedslag.

 La meg få ta noen flere, forte eksempler, til illustrasjon:
- Børstebilen som sørger for at operataket holdes rent er det Wilhelmsens rederi som har kjøpt til oss - det var ingen som hadde tenkt på at en slik ville bli nødvendig da huset ble bygget!
- Vår årlige Åpen dag rundt sesongstart i august, der vi åpner hele huset med gratistilbud fra morgen til kveld, er det våre fem hovedsamarbeidspartnere som har ansporet oss til, og satt oss i stand til gjennom et meget generøst felles-bidrag.
- Veritas ble hovedsamarbeidspartner i fjor, men da hadde vi allerede gjennom flere år utviklet et tett partnerskap, som bl a innebar et ambisiøst og svært fruktbart gjensidig mentor-program mellom våre to ledergrupper.
- Color Line yter årlig et betydelig øremerket beløp til Barnekorets aktivitet, og det er ikke minst på dette grunnlag barnekor-virksomheten her ved DNO&B i dag vekker internasjonal oppsikt.

Og nå, den 15. desember, når vi direkteoverfører Nøtteknekkeren til nærmere 50 kinoer over hele landet, er det Statkraft som har trådt til. Dette tiltaket, som kan komme så mye som 10 000 barn, unge og foreldre til gode, ville ikke blitt noe av om ikke vi ikke hadde fått økonomisk hjelp.

Her trer vår partner inn der vår eier - Kulturdepartementet - ikke evner. Dette er partnerskap i praksis.

Tom Remlov
Administrerende direktør