Tid for talent

Mai 2010

I slutten av april gikk den internasjonale Yehudi Menuhin-konkurransen for unge fiolinister av stabelen i Oslo. Det var første gang denne svært prestisjetunge talentmønstringen ble avholdt utenfor hjemlandet Storbritannia, og det ukelange arrangementet fikk en form preget av norsk tenkesett, med et tilleggsfokus på bredde-engasjement og formidling. Initiativtakere var Norges Musikkhøgskole og Barratt-Dues Musikkinstitutt, men Oslo-filharmonien, Norsk Kulturskoleråd og vi her på Den Norske Opera & Ballett gikk med i noe som ble et sjeldsynt fellesløft innen norsk musikkliv, og som har gitt oss appetitt på nye stor-dugnader i musikkens tjeneste. 

Vinneren av juniorkonkurransen var en tretten år gammel kanadisk gutt, og under den avsluttende gallakonserten her på Operaen spilte han med en suverenitet og innlevelse som tok publikum med storm. Tretten år gammel. Det var et komplisert musikkstykke, der de tekniske utfordringene var store nok. Men gutten oppviste også en modenhet i sitt spill som var nesten urovekkende. Vi fikk ikke bare oppleve et unikt talent, men et talent som hadde fått de rette utviklingsmuligheter.

Spørsmålet om talentutvikling er de siste årene kommet på dagsorden på en rekke felter i norsk samfunnsliv, og det skal villig vedgås at dette var en viktig årsak til at vi ville ha Menuhin-konkurransen hit. Med den legendariske Menuhins egen ferd fra virtuos barnestjerne til kunstnerisk og pedagogisk nestor i internasjonalt musikkliv, vil et arrangement i hans ånd synliggjøre hvilke dilemmaer en kultur som vår står overfor dersom vi skal få de talentene vi vil ha.

Vår spesielle norske utfordring er det som samtidig står for de aller fleste av oss som det kanskje mest verdifulle trekk ved vår kultur: kravet om lik mulighet for alle. Dette er grunnstenen i enhetsskoletanken og årsaken til at eksklusive utdanningstilbud gis så lite handlingsrom. På samme måte var det hos oss verden fikk sitt første barneombud, ikke minst basert på tanken om at barnet skal beskyttes lengst mulig mot voksensamfunnets krav - profesjonell spesialisering i tidlig alder betraktes derfor med stor skepsis.  

Men med den økende internasjonale konkurransen, like mye innenfor handel og industri som i kunst og idrett, øker behovet for unik kunnskap og enestående prestasjoner. Da blir det ikke lenger mulig å forlite seg på naturtalentene, som bare springer forutsetningsløst ut. Innenfor idretten har ”10 000-timers-regelen” lenge vært et akseptert faktum, som et mål på treningsmengden som må til for å kunne gjøre seg gjeldende på toppnivå. Det samme gjelder innen kunsten: en forskningsrapport viste nylig at et tilsvarende antall øvingstimer var nødvendig for en fiolinist som ville kvalifisere seg for opptak ved et europeisk symfoniorkester. Det vil si at et talent med muligheter for et liv som profesjonell musiker må tilbakelegge nærmere 5 årsverk parallelt med sin ordinære utdannelse for å kunne hevde seg på internasjonalt nivå.

Hvordan kan vi legge til rette for dette? Må vi ikke da åpne for en viss spesialisering innenfor rammene av vår allmennutdanning? Må vi ikke utvide vår forståelse av begrepet ”lik mulighet” til å bety at talenter innenfor mer spesialiserte felter enn allmennfagene også får en sjanse til å utprøve og utvikle sine evner? Må vi ikke - fremfor alt - sørge for at ”lik mulighet” betyr at et barn kan forfølge sitt talent innenfor den offentlige skolen, med andre ord uavhengig av foreldres innsatsvilje og kjøpekraft, og uavhengig av hvor i landet man bor?

I fjor fikk vi med Oslo kommunes hjelp etablert en samarbeidsordning med en osloskole for elevene ved Ballettskolen her på Operaen, slik at de fikk litt større adgang til konsentrasjon om dansen fra tidlig alder. Det var kontroversielt og tok flere år å få til. 

Men dette er nok bare en sped begynnelse. Det er en gryende erkjennelse av at noe må gjøres, både av hensyn til den enkelte elev og til en forsvarlig utvikling av vår kultur. 
Og Den Norske Opera & Ballett kommer til å spille sin rolle i denne sammenheng. Det må vi - både som åsted for de enestående prestasjoner og forvalter av internasjonal kvalitet innen alle våre kunstarter. 

Tom Remlov
Administrerende direktør