Våre nye navnetrekk

Denne sesongen markerer starten på en ny epoke for Den Norske Opera & Ballett. Begge våre kompanier - Nasjonalballetten og Nasjonaloperaen - har fått ny ledelse. Sammen med musikksjef John Helmer Fiore er det fra nå av ballettsjef Ingrid Lorentzen og operasjef Per Boye Hansen som skal gi vår virksomhet sin signatur. 

August 2012

Og det betyr ikke bare et veiskille for oss selv. Går det som jeg tror, ja, som jeg er viss på, vil dette ganske snart merkes langt utenfor våre egne rekker. Skal skifte av kunstnerisk ledelse ha mening, må det gi en kursendring. Og det vil vi få.

Våre to nye sjefer tar fatt på sine verv med svært forskjellige forutsetninger. Men alle vi som har hatt gleden av å samarbeide med dem gjennom året som er gått, der de har vært ”under tiltredelse” siden utnevnelsen sist september, har fått oppleve hvor godt de både samspiller og utfyller hverandre. For en institusjon med opera og ballett likestilt i navnet, lover det godt med en slik gjensidig respekt i gavnet.

Det var ikke gitt at Ingrid skulle bli vår nye ballettsjef, kanskje aller minst for Ingrid selv. Som prima ballerina med alle de ambisjoner som følger av et slikt livsvalg , hadde hun lagt klare planer for de avsluttende år av sin strålende danserkarriere. Men omstillingsevne er også et særtrekk ved en begavelse som henne, så da tanken først var sådd, oppdaget hun ganske snart et helt nytt sett med ambisjoner! 

Ingrids mest krevende dilemma gjaldt nok alle utfordringene ved å gå fra mangeårig kollega til helt uprøvet sjef. Det er mange i scenekunstens historie som har snublet i det spranget. Samtidig har hun som utøver vært en særs viktig medarbeider for Espen Giljane gjennom hans ti år som ballettsjef - ti år der Nasjonalballetten er blitt satt ugjenkallelig på kartet både her hjemme og ute. Å skulle etterfølge, dvs sikre og styrke, en slik suksess, krever både mot, vilje og klokskap. For egen del vet jeg at Ingrid har det. Det er derfor det endelige valg falt på henne. 

Pers inngang var en helt annen. Gjennom noe nær en mannsalder har han vært en sentral aktør i norsk kulturliv, med tung ledelseserfaring både i Norge og i Tyskland, og ikke minst: med en operafaglig ballast på høyeste internasjonale nivå. Så da det ble kjent at jeg hadde bedt ham søke, var det få som ikke tok det for gitt at Bergens festspilldirektør var vår neste operasjef. Kanskje med unntak av ham selv: til det hadde han for stor respekt både for oppgaven og for alle de godt skodde kolleger fra mange land som hadde meldt sin interesse for jobben. 

Per stod riktignok også overfor noen utfordringer i sitt valg. Han hadde ved flere anledninger uttrykt sin skepsis til den nye ledelsesmodellen ved DNO&B, med likestilte kunstneriske sjefer under en administrerende direktør. Han trengte derfor å forsikre seg om sin kunstneriske handlefrihet som operasjef. Samtidig trengte han å forstå de tekniske vanskelighetene og økonomiske begrensningene som i det nye huset hadde lagt så åpenbare - og fortærende - bånd på oss i vår planlegging. Begge deler fikk vi fort klarhet i, og da han så i våre avsluttende samtaler ble spurt om sin viktigste grunn til å ønske seg jobben, svarte han: Jeg har så forferdelig lyst! Bedre utgangspunkt for å aksle en slik oppgave kan jeg virkelig ikke tenke meg. 

Det er ikke Ingrid og Per som har planlagt den sesongen vi nå går inn i - det har deres respektive forgjengere gjort. Men innenfor våre kunstarter treffes det små og store beslutninger hver eneste dag, der den kunstneriske vurdering ligger til grunn. I siste instans handler alt vi gjør om kvaliteten på det vårt publikum tilbys. Den hefter Ingrid og Per nå for, sammen med John Helmer. 

Så skal vi alle se frem til den dagen neste vår, da de skal lansere sine første, egne sesongprogram. Da skal vi få se deres fullverdige navnetrekk som kunstnere. I utformingen av repertoar har ballettsjef og operasjef uinnskrenket fullmakt og det fulle ansvar.
Det er et stort ansvar. Eller snarere: det er et fantastisk ansvar!

Hos Ingrid og Per er det kommet i de beste hender.


Tom Remlov
Administrerende direktør