Gry Hermansen

Intro

Kort bio

Rolle:

Sluttet

Gry Hermansen er født i Drammen. Hun er utdannet ved Bente Nystuen Ballettskole i Drammen, Den Norske Operas Ballettskole, Ballettlinjen på Fagerborg og ved Statens Balletthøgskole. Gry Hermansen ble i 1996 medlem av Nasjonalballetten.

Tidligere opptredner

Viktigste roller i Operaen

Ved Nasjonalballetten har Gry Hermansen danset fremtredende solopartier i bl.a. Kyliáns Forgotten Land, Tetleys Vårofferet og  Mythical Hunters,  Stevensons Askepott, Holmes’ Svanesjøen, Bjørns Nøtteknekkeren og  Alvebergs Volven.