Om Den Norske Opera & Ballett

Den Norske Opera & Ballett er landets største musikk- og scenekunstinstitusjon, og skal presentere opera, ballett og konserter av høyeste kunstnerisk kvalitet. DNO&B består av kompaniene Nasjonalballetten, Nasjonalballetten UNG og Nasjonaloperaen, foruten Operaorkestret, Operakoret, Barnekoret og Ballettskolen. 

Den Norske Opera & Ballett ledes av administrerende direktør Geir Bergkastet og en ledergruppe bestående av operasjef, ballettsjef, musikksjef, stabsdirektør, markeds- og kommunikasjonsdirektør og teknisk direktør. Den Norske Opera & Ballett skal presentere opera, ballett og konserter av høy kunstnerisk kvalitet, innenfor et stort register av uttrykk, og tilgjengelig for et bredest mulig publikum. Som eneste nasjonale og riksdekkende institusjon innen sine kunstarter skal organisasjonen bidra til å videreutvikle den skapende og produserende opera- og ballettvirksomheten i landet. Styreleder i Den Norske Opera & Ballett er Anne Carine Tanum, og styret er satt sammen av representanter utnevnt av Kulturdepartementet.

Økonomi

Den Norske Opera & Ballett er i dag landets største kulturinstitusjon, målt ut fra budsjett og antall årsverk. Selskapets totalomsetning utgjorde i 2015 743 millioner kroner. Egenfinansieringen de siste årene har ligget på drøyt 20 prosent, mens statsfinansieringen har stått for resten. 

Visjon og verdi

Den Norske Opera & Ballet er en visjons- og verdistyrt virksomhet som gjennom sin filosofi har formulert et felles ståsted. Filosofien setter navn på hva organisasjonen ønsker å få til, og uttrykker også noe om hvem Den Norske Opera & Ballett ønsker å være overfor omverden.

 • Visjon: Vi skal gjøre livet større.
 • Misjon: Den Norske Opera & Ballett skal være hele Norges operahus.
 • Verdier: Profesjonell – Uredd – Sjenerøs 

Styret i DNO&B

Styrets representanter er utnevnt av Kulturdepartementet, og nytt styre ble valgt 26. mai 2015. De ansattes representanter stemmes frem gjennom valg.

Styremedlemmer:

 • Anne Carine Tanum, leder
 • Jan Petersen, nestleder
 • Harald Espedal, styremedlem
 • Päivi Kärkkäinen, styremedlem
 • Håkon Berge, styremedlem
 • Gro Bergrabb, styremedlem
 • Rasmus Heggdal, representant for de kunstnerisk ansatte
 • Markku Salonen, observatør, kunstnerisk ansatte
 • (1. vara: Bo Elley)
 • Marit Brekke, representant for de øvrige ansatte
 • Jan-André Strand, observatør, øvrige ansatte 
 • (1. vara: Janicke Lee Tombre, 2. vara: Henrik Celius)