Partnere

Hovedsamarbeidspartnere

Den Norske Opera & Ballett har et omfattende og mangfoldig samarbeid med virksomheter og organisasjoner i norsk samfunnsliv. I skandinavisk sammenheng er vi ledende på feltet, med et rekordstort bidrag til finansiering av vår kunstneriske aktivitet. Størst rolle spiller våre hovedsamarbeidspartnere som yter et betydelig årlig beløp og som aktivt benytter Operaens fasiliteter – til møter og arrangementer, og ikke minst for Den Norske Opera & Balletts forestillinger. Blant deres ansatte og forretningsforbindelser finner vi noen av våre mest aktive og engasjerte publikummere.

Vi takker alle samarbeidspartnere for det betydelige tilskuddet de gir til Den Norske Opera & Ballett og til utviklingen av vår virksomhet og utøvelsen av vårt samfunnsoppdrag.

Som eneste nasjonale og riksdekkende institusjon innen sine kunstarter, skal Den Norske Opera & Ballett også bidra til å videreutvikle den skapende og produserende opera- og ballettvirksomheten i landet. Dette skjer gjennom ulike former for scenekunst- og musikkfaglig samarbeid, blant annet gjennom OperaNorge og Opera Europa, men også som ressurs- og kompetansesenter gjennom Scenerommet, Prøverommet og satsningsprogrammet Verker underveis. 

Den Norske Opera & Ballett har fire hovedsamarbeidspartnere:

Bli samarbeidspartner

Den Norske Opera & Ballett inviterer næringslivet til å være med på utviklingen av Operaen og våre kunstformer gjennom ulike samarbeidsavtaler. Sponsorpyramiden gir mulighet til å gå inn på det nivået som samsvarer best med bedriftens formål med samarbeidet. 

Vi har rom for flere samarbeidspartnere og inviterer interesserte til å ta kontakt med vår Kommersielle avdeling. Økonomiske rammer og gjensidige ytelser kan tilpasses bedriftens formål. Til grunn for ethvert samarbeid ligger ønsket om å skape best mulig opera og ballett for flest mulig mennesker.

For mer informasjon, vennligst kontakt leder for kommersiell avdeling, Anna Hereid på e-post: anna.hereid@operaen.no eller telefon: +47 901 91 824