DNV

Det Norske Veritas (DNV) har arbeidet for å sikre liv og verdier siden 1864. I dag er DNV GL-gruppen (2013) et internasjonalt konsern som opererer i 100 land, med 15 000 ansatte. Risikostyring er hjørnesteinen i våre tjenester. Våre kunder arbeider innenfor maritim og landbasert industri, olje-, gass- og prosessindustri og offentlig sektor.  Vi ønsker å støtte norsk kulturliv i et globalt og flerkulturelt perspektiv. Derfor var det naturlig å inngå en samarbeidsavtale med DNO&B i 2008. Gjennom samarbeidet med DNO&B ønsker vi å bidra til å øke ansattes, kunders og andre samarbeidspartneres interesse og begeistring for opera og dans.