Obos

OBOS har stått for byutvikling i Oslo i snart 80 år. I disse dager er det Kværnerbyen som begynner å ta form. Her, mellom Ekebergåsen og Vålerenga, bygges 1800 boliger, skoler, barnehager og alt en ny bydel trenger for å fungere godt. Men byutvikling er mer enn å fokusere på bygninger og infrastruktur. Et rikt kulturliv er en forutsetning for en levende by der folk trives og ønsker å bo.  Den Norske Opera & Ballett gir våre medlemmer, ansatte og kunder sterke kulturopplevelser året igjennom. Derfor har OBOS vært en av Den Norske Opera & Balletts hovedsamarbeidspartnere siden 1999.