PwC

PwC ønsker å bidra til et rikt norsk kulturliv. Derfor har vi siden 2001 vært en av hovedsamarbeidspartnerne til Den Norske Opera & Ballett. Kvalitet og samspill er sentrale faktorer både for oss i PwC og for dem som er tilknyttet Den Norske Opera & Ballett. Dyktige fagmennesker fra ulike profesjoner løser store og komplekse oppgaver ved å kombinere sine talenter. Dette gir nyskapning og helhetlige løsninger. Gjennom vårt sponsorat får vi ta del i det samspillet en opera- og ballettforestilling er.