Statkraft

Med kraftproduksjon i over 200 kommuner strekker Statkrafts virksomhet seg over hele Norge, og vårt mål er at samarbeidet med Den Norske Opera & Ballett kan bidra til å bringe opera og ballett ut til et enda større publikum. Statkrafts ambisjon er å styrke posisjonen som en ledende internasjonal aktør innen ren energi, og i en stadig mer global hverdag ser vi at kulturelle sponsorsamarbeid kan bidra verdifullt i en rolle som brobygger. Den Norske Opera & Ballett har en sterk prestasjonskultur med krav til utvikling, kunnskap og ekspertise. Dette er et spennende utgangspunkt for samarbeid i årene som kommer.