Volvo

Volvo er et stort bilmerke i Norge, nesten 200 000 biler fra Volvo ruller på veiene her i landet. Med denne posisjonen er det viktig for Volvo Personbiler Norge å gi noe tilbake til samfunnet vi er en så synlig del av. Mer enn 300 000 besøkende i 2012 viser at Operaen gleder mange med gode kulturopplevelser. Å nå ut i denne bredden er viktig for Volvo også. Derfor velger vi å støtte en viktig kulturinstitusjon som Den Norske Opera & Ballett. Sammen med sikkerhet, miljø og kvalitet er design en av Volvo personbilers kjerneverdier. Skandinavisk design. Der har vi mye til felles med Operaen – landets mest kjente landemerke for et norsk og skandinavisk designspråk.