Prøverommet

Landsdekkende læringsarena for kostymefaget

Prøverommet

Prøverommet er en landsdekkende læringsarena for kostymefaget, med kurs, seminarer, hospiteringsordninger, nettverksbygging, erfaringsutveksling og samarbeid som sentrale oppgaver. Prøverommet koordineres av Den Norske Opera & Ballett via Scenerommet.

Prøverommet har blant annet arrangert kurs i figurstopping, pels for teaterbruk, dyremaske, korsett, uniform, vedlikehold av kostymer, produksjonsrelatert patinering, historisk mønsterkonstruksjon på tekstiltrykk, innføring i tilvirkning av tutú, herreskredderkurs, produksjonsrelatert uniformkurs og kurset "Kledd i hatt – på scenen og på gaten".

I tillegg arrangerer Prøverommet landsdekkende kostymeseminar, sist i 2012 i samarbeid med Det Kongelige Teater i København.


Formål:

 • Bidra til å dekke behovet for etter- og videreutdanning innenfor kostymefagene i Norge.
 • Bidra til å dekke behovet for opplæring av nytilsatte innenfor kostymefagene i Norge.
 • Utvikle nødvendig pedagogisk kompetanse for veiledere og instruktører ved teatrene.
 • Skape faste møtesteder hvor videreutvikling kan diskuteres, samt bidra til å opprette et nettverk mellom Den Norske Opera & Ballett og teatrene og mellom kollegaer innen fagene.
 • Bidra til at fagkompetansen utvikles og blir værende i distriktene.
 • Prøve ut alternative læringsmetoder for læring på arbeidsplassen.

Prøverommets målgrupper:

 • Ansatte med behov for etter- og videreutdanning i ulike deler av kostymefagene.
 • Nytilsatte som trenger opplæringstilbud på områder hvor de mangler formalkompetanse og nødvendig opplæring/praksis.
 • Administrasjon og ledelse som bidrar med å gjennomføre læringsaktiviteter ut fra kostymefaglige behov ved teatrene.

Styringsgruppen:

 • Fellestillitsvalgt fra Fagforbundet, som dekker medlemmer for hele landet
 • Seks representanter for kostymefagene fra ulike teatre over hele landet.
 • Koordinator for Scenerommet, Den Norske Opera og Balletts ressurs- og kompetansesenter. Styringsgruppen møtes 4—6 ganger pr. år, vekselvis på representantenes arbeidssteder, avhengig av felles aktivitet. Styringsgruppens representanter velges for en fireårsperiode.

 

 

 

Styringsgruppen

Den Norske Opera & Ballett

Per Ragnar Karlsen, leder

Det Norske Teatret

Anette Hellenes

Hålogaland Teater

Elbjørg H. Hanssen

Den Nationale Scene

Elin Haraldsø

Rogaland teater

KARI HELENE GRYTE

Den Norske Opera & Ballett

LISBETH LUNKE BERG

Oslo Nye Teater

Ellen Thommesen

Trøndelag teater

Trine Bjørhusdal