Handlekurv Min side

Styret og ledelsen

Den Norske Opera & Ballett er organisert som et aksjeselskap, og er heleid av staten. Selskapet ledes av administrerende direktør, som rapporterer til et styre oppnevnt av Kulturdepartementet.

Virksomheten består av kompaniene Nasjonalballetten, Nasjonaloperaen, Operaorkestret, Operakoret, Nasjonalballeten Ung, Barnekoret og Ballettskolen, samt støttefunksjoner innen teknisk produksjon og avvikling, marked og kommunikasjon, økonomi og administrasjon, samt plan og HR. Den Norske Opera & Ballett har siden 2008 holdt til i Operaen (operahuset) i Bjørvika.

Styret

Styrets representanter er utnevnt av Kulturdepartementet, og nytt styre ble valgt 26. mai 2015. De ansattes representanter stemmes frem gjennom valg.

Anne Carine Tanum, leder
Jan Petersen, nestleder
Harald Espedal, styremedlem
Håkon Berge, styremedlem
Gro Bergrabb, styremedlem
Rasmus Heggdal, representant for de kunstnerisk ansatte
Markku Salonen, observatør, kunstnerisk ansatte
(1. vara: Bo Elley)
Marit Brekke, representant for de øvrige ansatte
Jan-André Strand, observatør, øvrige ansatte
(1. vara: Janicke Lee Tombre, 2. vara: Henrik Celius)

Ledelsen

Geir Bergkastet, adm.dir. 
Annilese Miskimmon, operasjef 
Ingrid Lorentzen, ballettsjef 
Siv Merethe Skorpen, CFO 
Kenneth Fredstie, markeds- og kommunikasjonsdirektør 
Karl Hanseth, teknisk direktør