Handlekurv Min side

Styret og ledelsen

Den Norske Opera & Ballett er organisert som et aksjeselskap, og er heleid av staten. Selskapet ledes av administrerende direktør, som rapporterer til et styre oppnevnt av Kulturdepartementet.

Virksomheten består av kompaniene Nasjonalballetten, Nasjonaloperaen, Operaorkestret, Operakoret, Nasjonalballeten Ung, Barnekoret og Ballettskolen, samt støttefunksjoner innen teknisk produksjon og avvikling, marked og kommunikasjon, økonomi og administrasjon, samt plan og HR. Den Norske Opera & Ballett har siden 2008 holdt til i Operaen (operahuset) i Bjørvika.

Styret

I generalforsamlingen 17. juni 2019 ble det valgt nytt styre for Den Norske Opera & Ballett. Styret består av seks aksjonærvalgte medlemmer og i tillegg to medlemmer valgt av de ansatte. Styret er valgt for to år.

Anne Carine Tanum, leder
Jan Petersen, nestleder
Håkon Berge, styremedlem
Gro Bergrabb, styremedlem
Rolf Thorsen, styremedlem
Sarah Willand, styremedlem

Rasmus Heggdal, representant for de kunstnerisk ansatte
Markku Salonen, observatør, kunstnerisk ansatte
(1. vara: Bo Elley)
Marit Brekke, representant for de øvrige ansatte
Jan-André Strand, observatør, øvrige ansatte
(1. vara: Janicke Lee Tombre, 2. vara: Henrik Celius)

Ledelsen

Geir Bergkastet, adm.dir. 
Annilese Miskimmon, operasjef 
Ingrid Lorentzen, ballettsjef 
Siv Merethe Skorpen, CFO 
Kenneth Fredstie, markeds- og kommunikasjonsdirektør 
Karl Hanseth, teknisk direktør