Edvard Munch Ensemble i Operaen

Fem av Norges fremste unge musikere står bak det nyetablerte Edvard Munch Ensemble. Lørdag 21. november inviterer de til lanseringskonsert i Operaen.

Edvard Munch Ensemble er en kammermusikkgruppe bestående av fiolinistene Guro Kleven Hagen og Victoria Putterman, bratsjist Eivind Holtsmark Ringstad, cellist Sverre Barratt-Due og pianist Thormod Rønning Kvam. Inspirert av fortidens kulturelle strømninger og vår egen generasjons pulserende kulturliv, presenterer musikerne en ny og flerdimensjonal opplevelse av kammermusikk, der poesi, scenografi, visuell kunst og design tas i bruk under forestillingen.

Ensemblets lanseringsprosjekt har fått tittelen Myter, og Robert Schumanns Märchenbilder (Eventyrbilder)er forestillingens røde tråd. Mellom de fire satsene fremfører musikerne satser fra andre verker som representerer "eventyrbilder", og musikerne komponerer på den måten sin egne musikalske vandring. Programmet består også av musikk av Beethoven, Ligeti og Brahms, malerier av Munch og dikt av ensemblets egen fiolinist, Victoria Putterman.

En viktig del av arbeidet til Edvard Munch Ensemble er formidling rettet mot unge. I januar og februar skal de på lanseringsturné, med besøk på en rekke skoler i både store og mindre byer og tettsteder. Målet er å skape en ny og spennende møteplass med et konsept som tilgjengeliggjør og styrker kammermusikk, billedkunst og litteratur i kombinasjon med hverandre.