Forlenget samarbeidet med Operaen

Den Norske Opera & Balletts hovedsamarbeidspartnere har alle forlenget sine sponsoravtaler. Color Line er ny hovedsamarbeidspartner fra januar 2016. 

Det Norske Veritas, DNB, OBOS, PwC, Statkraft og Volvo Car Norway er Den Norske Opera & Balletts hovedsamarbeidspartnere og har alle forlenget sine avtaler for perioder fra to til fem år. I tillegg har Color Line inngått avtale og blir ny hovedsamarbeidspartner fra januar 2016.

– Vi er svært glade for at våre partnere vil forlenge sitt samarbeid med oss. Det bidrar til å skape forutsigbarhet i vår økonomi, som er viktig for vår langsiktige planlegging. Det er ingen selvfølge for oss å fornye og beholde alle våre samarbeidspartnere i dette tøffe markedet, og vi er takknemlige for at vi har sponsorer som jobber langsiktig og ser verdien av å samarbeide med oss år etter år, sier administrerende direktør, Nils AreKarstad Lysø. 

Den Norske Opera & Ballett har et omfattende og mangfoldig samarbeid med virksomheter og organisasjoner i norsk samfunnsliv. Hovedsamarbeidspartnerne spiller den største rollen. De yter et betydelig årlig beløp, samtidig som de benytter Operaens fasiliteter aktivt. Samtlige HS-partnere bidrar til realiseringen av arrangementet Ung i Operaen. Statkraft og Norsk Tipping støtter ungdomskompaniet NasjonalballettenUNG, og spillemidlene fra Color Line går til Barnekoret. 

Ferske tall fra Sponsor Insights undersøkelse av det norske sponsormarkedet, viser at Den Norske Opera & Ballett er på topp blant Norges største sponsorobjekter innen kultur: http://www.sponsorinsight.no/insights/

– Jeg tror det blir stadig viktigere for kulturinstitusjonene å forstå hva den enkelte bedrift ønsker å oppnå med sitt sponsorat. Vi skreddersyr avtalene i forhold til hver enkelt sponsor og er svært opptatt av hva vi kan yte uten at dette på noen måte dirigerer innholdet i kunsten, sier leder for kommersiell avdeling ved Operaen, Sigrid Tofte Røiri. 

I tillegg til forlengelse av avtalene med hovedsamarbeidspartnerne, har Den Norske Opera & Ballett også fornyet avtale med Conoco Philips og Radisson Blu Plaza, samt inngått en større avtale med Norsk Tipping.