Millionstøtte til rekruttering

Formidlingsavdelingen ved Den Norske Opera & Ballett får 2,6 millioner kroner i støtte fra Sparebankstiftelsen DNB til videreutvikling av På tå hev. Nå blir prosjektet nasjonalt.

Millionstøtte til rekruttering

De siste fem årene har På tå hev gitt ungdommer med engasjement og talent for moderne dans mulighet til å videreutvikle seg gjennom intensiv dansetrening i Operaen. Etter workshoper på skoler i Oslo, Akershus, Østfold og Hedmark, har et knippe håndplukkede elever fått kyndig veiledning av ballettdansere og koreografer ved Nasjonalballetten. Ved hjelp av støtten fra Sparebankstiftelsen DNB, vil På tå hev nå spre seg ut i landet. Over 3000 barn og unge fra mer enn 30 skoler i Trøndelag, Hordaland, Rogaland, Vest-Agder, Telemark, Buskerud – i tillegg til fylkene nevnt ovenfor – vil få ta del i prosjektet.


– På tå hev vil rekruttere fremtidige publikummere, samtidsdansere og lærere. Ved å satse nasjonalt håper vi å kunne legge igjen et grunnlag i de ulike fylkene, slik at for eksempel lokale koreografer vil kunne fortsette det arbeidet vi har startet, sier formidlingssjef ved DNO&B, Maria af Klinteberg Herresthal. 

Helt fra starten har ideen med På tå hev vært å lage et regionalt, nasjonalt og internasjonalt konsept. Den regionale delen har blitt gjennomført siden 2010. Den internasjonale delen ble gjennomført i fjor, med et samarbeid med operaen i Warszawa om felles workshoper på tvers av landegrenser. Nå starter den nasjonale delen. Første pulje med 500 ungdomsskole-elever har allerede fått ta del i workshoper på to til tre timer med dansetrening og repertoar, og i november skal cirka 750 elever i ilden.